calendari eleccions municipals 2023

Quin és el calendari de les eleccions municipals 2023? Quin dia es vota a Barcelona i la resta de Catalunya? Quines són les dates clau fins a la jornada electoral? Les eleccions municipals del 28-M són a tocar i convé tenir en compte tots els terminis que marca la llei. El calendari electoral estipula què es pot fer i què no i quan s’han de fer els tràmits. La data de les eleccions municipals 2023 és el 28 de maig, però a banda hi ha moltes altres dates clau que cal tenir en compte.

A continuació et detallem els dies més assenyalats del calendari de les eleccions municipals 2023.

Calendari de les municipals 2023: dia de votació

Per saber quin dia són les eleccions municipals del 2023, cal consultar la Llei orgànica 5/1985, la LOREG, del règim electoral general, que entre altres coses especifica els requisits per a la convocatòria de comicis. En el cas de les municipals, detalla el següent. “En els supòsits d’eleccions locals […], els decrets de convocatòria s’expedeixen el dia cinquanta-cinquè abans del quart diumenge de maig de l’any que correspongui. […] Les eleccions es fan el quart diumenge de l’any que correspongui“.

Això vol dir, per tant, que el dia de votació aquest any serà el 28 de maig.

Calendari de les eleccions municipals del 2023: dates clau

A banda del 28 de maig, hi ha altres dates clau que cal tenir en compte per a les eleccions municipals del 2023:

Candidatures per a les eleccions municipals del 2023

Meses electorals el 28 de maig

  • sorteig fet pels ajuntaments, que en tenen la competència, per designar els membres de les meses: entre el 29 d’abril i el 3 de maig
  • notificació als membres de les meses electorals: tres dies a partir del sorteig (la data màxima serà el 6 de maig)
  • al·legacions a la designació dels membres de les meses: durant els set dies següents de rebre la notificació (la data màxima serà el 13 de maig)
  • resolució de les al·legacions i notificació als suplents, si s’escau: 18 de maig (com a data màxima)

Vot per correu per a les municipals del 2023

  • sol·licitud de la documentació per votar per correu: des del 4 d’abril fins al 18 de maig
  • l’Oficina del Cens envia per correu certificat la documentació: del 8 al 21 de maig
  • termini per enviar el vot a través de les oficines de Correus: del 18 al 25 de maig

Vot de ciutadans estrangers residents a Barcelona

  • sol·licitud del vot per als ciutadans de 13 països amb qui el Govern espanyol té un acord de reciprocitat per poder participar en les eleccions municipals: fins al 15 de gener
  • sol·licitud del vot per als ciutadans de la Unió Europea: fins al 30 de gener

Constitució dels ajuntaments

Els ajuntaments es constitueixen el vintè dia posterior a les eleccions, segons el calendari de la LOREG. Això ens situa, en aquesta ocasió, al dissabte 17 de juny.

Si es produís algun recurs contra la proclamació, la constitució s’ajornaria 20 dies més, és a dir, el 7 de juliol.

Qui es presenta a les eleccions municipals a Barcelona?

En total hi ha 24 llistes que participen en la cursa electoral. Aquestes que et detallem a continuació són les que ja tenen representació a l’Ajuntament o que segons les enquestes tenen opció d’entrar-hi:

Què vols saber de les eleccions municipals a Barcelona?