normes de participació

Espais oberts a la participació dels usuaris

L’objectiu dels espais de participació de betevé, com a part de la seva missió de servei públic, és fomentar el debat sobre temes d’actualitat i generar, a través de la interacció, nous coneixements a partir dels quals donar forma a continguts. L’usuari reconeix que tots els espais de participació de betevé constitueixen un mitjà de comunicació públic i no privat, i que els continguts inserits pels usuaris en els continguts no corresponen a la línia editorial.

betevé es reserva el dret de suprimir aquells continguts inadequats que incompleixin les normes bàsiques de participació en qualsevol dels espais oberts als usuaris. Així mateix, betevé podrà decidir limitar la visibilitat i distribució dels continguts publicats per un usuari. Es podran tancar en qualsevol moment i sense previ avís qualsevol dels espais de participació existents al web. Així mateix, betevé podrà vetar l’accés d’aquells usuaris que reincideixin en una actitud inadequada i que no facin cas dels missatges d’avís.

S’informa els participants que el simple fet de prendre part en una campanya implica la total acceptació de les bases següents:

betevé ​es reserva el dret d’anul·lar la participació en qualsevol moment.
betevé ​es reserva el dret de rebutjar o excloure qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en les presents bases i termes de participació, o contravingui les normes o finalitat del concurs. S’exclourà automàticament qualsevol imatge no adequada, inapropiada o ofensiva.
betevé ​es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació d’una participació si aquesta vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
– El participant mantindrà indemne a betevé ​de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació amb els possibles drets que poguessin derivar-se de la seva participació.

Normes de participació

– Respectar les normes bàsiques de convivència: s’eliminarà qualsevol contingut que sigui difamatori, obscè, insultant o contingui amenaces.
– Respectar la dignitat de les persones i el principi de no discriminació per motius de raça, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
– Respectar la identitat: s’eliminaran els missatges que estiguin signats per persones que usurpin la identitat d’altres o que denoten una intencionalitat perversa.
– Respectar l’etiqueta pròpia d’un espai electrònic: evitar les majúscules (dona aparença de cridar o estar enfadat), evitar reproduccions de textos d’autors aliens sense aportar comentari propi algun, citar sempre les fonts i respectar els drets d’autor, dedicar un temps a llegir els missatges dels altres usuaris i fomentar un debat fluid, etc.
– Ajustar-se al tema de debat: s’eliminaran els continguts repetits o aquells que no s’ajustin als temes proposats en cada tema a debat o amb finalitats comercials (‘spam’).
– Evitar continguts comercials, o que incloguin números de telèfon o adreces personals. S’eliminaran tots els continguts que anunciïn o posin a la venda qualssevol béns o serveis, o realitzin o promoguin enquestes, concursos o cadenes de cartes, o descarreguin d’un fòrum un comentari enviat per un altre usuari que l’usuari sàpiga, o raonablement hagi de saber, que no es pot distribuir lícitament d’aquesta manera.
– No es mantindrà cap correspondència per correu electrònic ni s’atendran visites o trucades telefòniques sobre comentaris no publicats en el web.