publicitat

Vols anunciar-te a betevé?

Comercialitzem espais i formats publicitaris en base a les tarifes per ocupació de temps. Les ordres de publicitat que suposin l’aplicació d’altres modalitats com la tarifació en base a les vendes de l’anunciant (‘royalties’) o a resultats d’audiència (GRP o altres sistemes de medició) no s’acceptaran si no ho autoritzem especialment i per escrit.

Si vols sortir a la televisió, a la ràdio o al web, contacta amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres tant per rebre les tarifes publicitàries com per anunciar-te a betevé:

  • José Luis González, director comercial: jlgonzalez@beteve.cat – 93 506 42 00 (ext 307)
  • Laura Torralba, publicitat: ltorralba@beteve.cat – 93 506 42 00 (ext 306)

Aquí tens la llista dels nostres formats publicitaris.


Publicitat convencional televisió

betevé ofereix blocs de publicitat de gran qualitat amb només 2′ i 3′. L’anunciant aconsegueix:

  • Més i millor impacte amb el telespectador.
  • Més record i notorietat.
  • Possibilitat de posicionar l’anunci als talls (primera i última).

betevé ofereix pel·lícules sense talls publicitaris:

  • Audiència estable, més afinitat amb el target i major impacte.

Consulta la graella de programació de televisió de betevé amb tarifes publicitàries.


Publicitat a betevé 91.0 fm

Tota la publicitat emesa a betevé 91.0 fm s’emet simultàniament per www.beteve.cat a través del servei d’streaming o ràdio en directe.

Cobertura: ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Fomat d’arxiu: MP3 (mínim de qualitat, 128 kbps) o WAV (44100 Hz i a 16 bits) estèreo. El material i ordre de publicitat haurà de ser entregat amb un mínim de 2 dies laborables d’antelació a l’inici de la campanya.

En cas d’anul·lació d’una campanya abans del seu termini, l’anunciant abonarà les falques emeses fins al moment.

betevé 91.0 fm es reserva el dret de no acceptar els materials sonors que no assoleixin els criteris de qualitat estàndard, així com aquells continguts que atemptin contra la dignitat i intimitat de persones i/o institucions privades o públiques.

Tots els imports indicats són sense IVA. Els descomptes no són acumulables.

Les tarifes de ràdio són:

Imports unitaris

Falca 15” 120€

Falca 20” 150€

Falca 30” 225€

Cada segon addicional 7€

Paquets falques (*)

50 falques – 20%

100 falques – 30%

150 falques – 40%

(*) Falques a consumir en un termini màxim d’un mes natural.

Altres descomptes

Productes culturals – 50%

Entitats sense ànim de lucre – 80%

Pagament per avançat – 10%

Patrocinis

A consultar amb el departament comercial

Producció de falques

Muntatge 1 veu 65€

Muntatge 2 veus 120€

Altres: a determinar


Publicitat amb format especial

betevé t’ofereix formats especials amb patrocinis, morphings i branded content, a consultar amb el departament de publicitat: ltorralba@beteve.cat


Publicitat transmèdia

betevé ofereix solucions transmèdia per anunciants que apostin per una publicitat i un impacte diferent.

– Paquet betevé televisió + betevé 91.0 fm

– Paquet betevé televisió + betevé 91.0 fm + online

– Paquet betevé televisió + xarxes socials

– Paquet betevé televisió + online + xarxes socials + offline

Dades d’audiència i perfil usuari transmèdia (a consultar)


Protocol d’emissió a betevé

El material d’emissió haurà d’estar en poder de betevé, com a mínim, 2 dies laborables abans de l’inici de la campanya. El mateix s’aplicarà als canvis de material o a les modificacions de l’ordre.

betevé podrà rebutjar aquells espots la qualitat dels quals no assoleixi els criteris d’exigència de betevé.

El contingut publicitari s’haurà d’ajustar a la llei vigent i als criteris marcats pel Consell Audiovisual de Catalunya.

Especificacions tècniques:

L’entrega es farà en resolució HD 1920 x 1080 a 25 fps entrellaçat amb el còdec DNxHD 120 (SQ).

Acceptem també els següents còdecs:

  • Apple ProRes 422 (no Proxy ni LT)
  • AVC-Intra 100
  • DVCPRO HD

L’àudio amb freqüència de mostreig a 48 Khz i resolució de 24 bits.


Publicitat web

Perfil lector online / dades d’audiència (a consultar).

Tarifes i formats digitals beteve.cat

billboard

Escriptori: 970 x 250

Tauleta: 728 x 90

Mòbil: 320 x 50

Pes màxim 150Kb

Entrega en .gif o .jpeg

leaderboard

Escriptori: 970 x 90

Tauleta: 740 x 110

Mobil: 350 x 90

Pes màxim 150Kb

Entrega en .gif o .jpeg

roba pàgines

Escriptori: 300 x 250

Tauleta: 200 x 200

Mobil: 200 x 200

Pes màxim 150Kb

Entrega en .gif o .jpeg

doble roba pàgines

Escriptori: 300 x 600

Tauleta: 200 x 200

Mobil: 300 x 200

Pes màxim 150Kb

Entrega en .gif o .jpeg


Patrocinis

El patrocini de programes suposa l’emissió de caretes de fins a 30″ a l’inici i final de l’emissió del programa. 

El patrocini de seccions de programes suposa l’emissió de caretes de fins a 10″ a l’inici i final de l’emissió de la secció. 

El patrocini no suposa en cap cas la intervenció de l’anunciant en els continguts de l’espai patrocinat.

Si tens una proposta de patrocini, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ltorralba@beteve.cat o del telefòn 93 506 42 00 i la comentem en detall.


Cessió d’espais publicitaris

betevé no inverteix recursos econòmics en patrocinis i visibilitat de marca. La nostra política en aquesta àrea és trobar sinergies i construir aliances amb altres partners que cerquin millorar la seva difusió a través de l’univers betevé

Si tens una proposta al respecte, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ltorralba@beteve.cat o del telèfon 93 506 42 00 i estudiarem la proposta.  


Intercanvis publicitaris amb mitjans

Si vols anunciar-te a qualsevol de les pantalles/suports de l’univers betevé i ets un mitjà de comunicació, podem arribar a un acord d’intercanvi d’espais publicitaris. La teva publicitat a betevé (televisió, ràdio i web) a canvi de la nostra publicitat al teu mitjà. Tenim acords d’intercanvi publicitari amb alguns mitjans i sempre estem oberts a sentir noves propostes al respecte. 

Si tens una proposta al respecte, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ltorralba@beteve.cat o del telèfon 93 506 42 00 i estudiarem la proposta.