Treballar a betevé

En aquests moments no hi ha cap convocatòria oberta.

Treballar amb betevé

Dades fiscals

Raó social: INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, SA spm

Domicili fiscal: Plaça Tísner 1, 08018 Barcelona

NIF A-08862997

Perfil contractant

Accés al perfil del contractant de betevé.

Procediment e-factura

Els proveïdors d’Informació i Comunicació de Barcelona SA Spm poden presentar les seves factures a través de la Bústia de Factures Electròniques de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquí podeu trobar el Manual d’usuari per a la confecció i lliurament de factures electròniques a l’Ajuntament de Barcelona a través del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC).

Presentar un projecte a betevé

Voleu presentar-nos un projecte?

 

Estem construint aquesta secció del web però, si tens un projecte i ens el vols fer arribar, envia’ns un correu electrònic a propostes[arroba]beteve.cat.

Ben aviat inclourem informació amb detall.

Podran presentar projectes les persones naturals o jurídiques, amb condició d’empresari, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no estiguin incloses en cap de les circumstàncies que prohibeixen contractar amb el sector públic. Consultar Article 60 de la Llei de contractes del sector públic (link). Els concurrents hauran d’estar habilitats professionalment per a la realització del projecte que presentin en els seus estatuts o regles fundacionals. També hauran d’acreditar estar al corrent de totes les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Totes les sol·licituds d’avaluació de projectes que ens arribin per la bústia rebran justificant de recepció. El grup d’anàlisi de continguts està format pel director de betevé i les àrees de Continguts i Art, i d’Estratègia i Participació. En la selecció es valoren aspectes com la idoneïtat amb l’esperit de betevé, el pressupost o, en cas de concurs, que els projectes s’ajustin a l’encàrrec. Si la proposta és rebutjada, us ho farem saber per correu electrònic en un termini d’un mes aproximadament. Citarem, breument, per quin o quins motius la rebutgem. Si la proposta agrada però és incompleta o hi ha dubtes sobre la seva viabilitat, betevé demanarà aclariments o proposarà als autors vies per millorar-la. Si ens interessa la proposta, ens posarem en contacte amb vosaltres per parlar de la posada en marxa del projecte i del calendari de l’execució.

Queden excloses les propostes que, per similitud de concepte o temàtica, siguin incompatibles amb les idees de continguts que ja convoquem per concurs (CATEGORIA 2) i que podeu consultar aquí. Queden excloses les propostes que, per concepte o temàtica, s’assemblin als continguts que ja tinguem actualment. Consulteu aquí la nostra programació. Queden excloses les propostes que, per concepte o temàtica, s’assemblin a altres continguts que ja hàgim emès amb anterioritat (CATEGORIA 3).

D’acord amb la Llei de Transparència (link) , ICB resta obligada a publicar la llista de tots els contractes formalitzats per la societat. betevé mantindrà la confidencialitat sobre els projectes presentats, Independentment de si són acceptats o no. betevé no discriminarà projectes per sexe, raça, religió, ideologia, nacionalitat o persones amb discapacitat.

Actualment no hi ha cap concurs de projecte en curs.

S’accepten projectes que vinguin acompanyats d’algun patrocinador comprovable i que no entrin en contradicció amb la missió i els valors de betevé.

Des de betevé ens esforcem per facilitar-vos la feina en el moment de presentar projectes. Ens podeu fer arribar els vostres suggeriments per tal de millorar a propostes[arroba]beteve.cat