votar treballo eleccions municipals 2023

La maquinària per a les eleccions municipals 2023 de Barcelona ja està a ple rendiment. Entre el 29 d’abril i el 3 de maig, els ajuntaments han fet o faran el sorteig públic per escollir els ciutadans que hauran de formar part de les meses electorals el 28 de maig. Encara no saps si hauràs de formar part d’una mesa? Consulta fins quan et poden notificar si has de ser en una mesa electoral el 28-M.

Ja t’avancem que serà a principis del mes de maig, uns dies abans dels comicis.

Data límit per notificar els membres de les meses electorals

En un termini màxim de tres dies a partir del sorteig, els ajuntaments hauran de notificar als ciutadans que han de ser en una mesa electoral, formada per un president, dos vocals i sis suplents. Per tant, el 6 de maig serà la data límit per rebre la notificació. En alguns municipis com Barcelona, però, la notificació ha arribat dies abans.

A partir d’aquí, s’obre un procés d’al·legacions de set dies. Serà el 18 de maig quan es publicarà la resolució de les al·legacions i la notificació als suplents.

Qui pot ser membre d’una mesa electoral?

Segons la Llei orgànica del règim electoral general, els membres d’una mesa electoral hauran de saber llegir i escriure i hauran de tenir menys de 70 anys. Tot i això, les persones amb més de 65 anys podran renunciar a formar part d’una mesa en un termini de set dies, després de rebre la notificació.

També podran renunciar-hi les persones amb discapacitat, pensionistes amb incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, persones amb una baixa mèdica o embarassades de més de sis mesos. També n’estan excloses les persones ingressades en centres penitenciaris o psiquiàtrics i els electors que hagin format part d’una mesa tres cops en els últims 10 anys.

Cal tenir present que haver sol·licitat votar per correu no eximeix de formar part d’una mesa.

Què vols saber de les eleccions municipals a Barcelona?