Mapa Europa

A les eleccions municipals del 2023 poden votar, a més de tots els ciutadans espanyols majors d’edat inscrits en el cens electoral, tots els ciutadans comunitaris residents a Barcelona i també els d’altres països amb els quals el Govern espanyol té un acord de reciprocitat, és a dir, que en els seus territoris també poden votar els espanyols que hi viuen.

A continuació et detallem quins són els països amb els quals existeixen aquests convenis i quins tràmits han de fer les persones que volen votar el dia 28 de maig.

El dret a vot dels ciutadans comunitaris

En el cas dels ciutadans de la Unió Europea, cal que estiguin inscrits en el cens i que manifestin el desig exprés de votar a les eleccions municipals. Per figurar a les llistes és necessari estar empadronat a la ciutat i tenir més de 18 anys el dia de la votació.

Pel que fa a expressar la voluntat de votar cal comunicar-ho presencialment a l’Ajuntament, o bé fer el tràmit a través de la pàgina de l’Institut Nacional d’Estadística o per correu postal a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral. La data límit va ser el 30 de gener.

Si ja s’ha exercit el dret a vot algun cop es considera que la voluntat de votar és permanent i, per tant, no cal repetir el tràmit. En tot cas, caldria notificar l’opció contrària: que ja no es desitja estar inscrit al cens electoral.

El vot dels ciutadans extracomunitaris

Existeixen actualment acords de reciprocitat amb 13 països. Són acords que subscriu el Govern espanyol amb altres governs i que permeten als ciutadans espanyols residents a l’estranger votar a les eleccions locals i també als procedents d’aquells països votar a les eleccions municipals que se celebren a Espanya.

Aquests països són: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, l’Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Trinitat i Tobago, i Xile.

Quins són els requisits per poder votar per als ciutadans amb nacionalitat d’aquests països?

  • Tenir més de 18 anys el dia de la votació i no està privat del dret a sufragi per sentència judicial (com succeeix també amb els ciutadans amb nacionalitat espanyola).
  • Tenir el permís de residència a l’estat espanyol.
  • Residir a l’estat durant un període mínim de 5 anys abans de fer la sol·licitud de vot, tret dels ciutadans del Regne Unit (3 anys), de Noruega (3 anys abans del dia de la votació) i dels de Nova Zelanda (no cal acreditar un temps de residència prèvia).
  • Estar inscrits al padró municipal.
  • Manifestar el desig de votar en els comicis. Per fer-ho cal acudir presencialment a l’Ajuntament de Barcelona, fer el tràmit a través de l’Institut Nacional d’Estadística o enviar una notificació per correu postal a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral. Aquest tràmit s’ha de fer en cadascuna de les conteses electorals, encara que ja s’hagi exercit el vot en ocasions anteriors. La data límit, però, va ser el 15 de gener.

Cap canvi des de les eleccions del 2011

El Govern no amplia els països amb dret a vot des de les eleccions municipals del 2011. El 2019 podien votar ciutadans de 12 països extracomunitaris però ara en són 13 perquè s’hi afegeix el Regne Unit, que l’1 de gener del 2021 va sortir de la UE. Per tant, això no suposa un canvi ja que aquests ciutadans ja podien votar abans.

Els últims països que s’han afegit a aquesta llista són Corea i Trinitat i Tobago. Els ciutadans procedents d’aquests territoris van poder votar per primer cop a les eleccions municipals del 2015.

Segons dades de l’Institut d’Estadística, a la província de Barcelona s’han enviat aquest any prop de 52.000 notificacions a ciutadans que es poden acollir a aquest dret de cara al 28 de maig.

Els ciutadans espanyols que temporalment es troben a l’estranger

A les eleccions municipals no poden votar els ciutadans que resideixen a l’estranger però en canvi sí aquells que es troben a l’estranger de forma temporal. És a dir, són ciutadans que tenen el domicili i estan empadronats a la ciutat però que no es troben en territori espanyol en els dos mesos que dura el període electoral (abril i maig). En aquest cas el funcionament per votar és molt similar al del vot per correu, però s’ha d’acudir a ambaixades i consolats per fer-ne els tràmits.