transparència

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governbetevé obre un espai de transparència per tal de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

Pots exercir el dret d’accés a la informació pública a través del correu electrònic: transparencia[arroba]beteve.cat.

Les peticions hauran de contenir la identitat del sol·licitant (nom, cognoms i DNI) i, en el seu cas, la identitat de la persona física o jurídica a qui representi (nom i cognoms o raó social, DNI o NIF), la descripció precisa de la informació a la que es vol tenir accés i la forma o el format en què es vol tenir accés. És opcional informar sobre el motiu de la petició.


Informació corporativa

Reglament d’organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona. Aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 (BOPB núm. 136 del 6 de juny de 2008). Modificat per acord del mateix òrgan del 25 de juliol de 2014 (BOPB del 31 de juliol de 2014) i del 23 de desembre de 2016 (BOPB del 30 de gener de 2017).

Estatuts d’Informació i Comunicació de Barcelona; Societat privada municipal.


Consell d’administració

Al Consell d’Administració de betevé li correspon la direcció i administració de la societat.
Es compon de sis membres i un secretari. Actualment, els seus membres són:

Susana Alcaide

Presidenta

Iva Anguera

Consellera

Josep Maria Carbonell

Conseller

Francesc Orteu

Conseller

Àlex Sàlmon

Conseller

Xavier Vidal

Conseller

Francesc Xavier Sánchez

Secretari


Direcció

El director té la responsabilitat executiva de la gestió del servei públic de betevé. Actualment, el director de betevé és Sergi Vicente. El consell de direcció està format per:

Sergi Vicente

Director

descarregar CV

Eva Arderius

Àrea d’informatius

descarregar CV

José Luis Gonzalez

Àrea Comercial

descarregar CV

Oriol Icart

Àrea tècnica i d’innovació

descarregar CV

Josep Rocafort

Àrea de continguts i art

descarregar CV

Anna Sans

Àrea de producció executiva

descarregar CV

Retribució dels alts càrrecs
Organigrama

Informe públic d’audiències


Informació econòmica

Dades fiscals

Informació i Comunicació de Barcelona SA spm

Plaça Tísner 1. 08018 Barcelona

A-08862997

Perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya.

Perfil del contractant de l’Ajuntament de Barcelona.

Informació sobre contractes menors.


Recursos humans

Reglament de condicions laborals
Relació de llocs de treball
Pla d’igualtat 2021 – 2025

Convocatòries públiques de personal

Procés d’estabilització de l’ocupació:

Anunci concurs de mèrits
Anunci concurs oposició

Convocatòries:
Lloc de treballNúm. expedientNúm placesTermini presentació
Cap d’imatge (promoció interna)
Bases de la convocatòria
Annexes 1 i 2
11 de febrer de 2023
Gerent
Bases de la convocatòria
Annexes 1 i 2
Llistat provisional admeses excloses
Llistat definitiu admeses excloses
Resultat global
1/2022110 d’octubre de 2022
Director/a tècnic/a
Anunci de la convocatòria
Bases de la convocatòria
Annexes 1 i 2
Llistat provisional admeses excloses
Llistat definitiu admeses excloses
Resultat de mèrits
Resultat global
2/202111 de febrer de 2022
Director/a comercial
Anunci de la convocatòria
Bases de la convocatòria
Llistat provisional admeses excloses
Llistat definitiu admeses excloses
Resultat de mèrits
Resultat global
1/202116 de juny de 2021