Espai de la transparència

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governbetevé obre un espai de transparència per tal de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

Pots exercir el dret d’accés a la informació pública a través del correu electrònic: transparencia[arroba]beteve.cat.

Petició d'informació

Les peticions hauran de contenir la identitat del sol·licitant (nom, cognoms i DNI) i, en el seu cas, la identitat de la persona física o jurídica a qui representi (nom i cognoms o raó social, DNI o NIF), la descripció precisa de la informació a la que es vol tenir accés i la forma o el format en què es vol tenir accés. És opcional informar sobre el motiu de la petició.

Informació corporativa

Consell d’Administració

Al Consell d’Administració de betevé li correspon la direcció i administració de la societat.
Es compon de sis membres i un secretari. Actualment, els seus membres són:

Susana Alcaide

Consellera

Carles Bosch

Conseller

Josep Maria Carbonell

President

Francesc Orteu

Conseller

Álex Sàlmon

Conseller

Xavier Vidal

Conseller

Francesc X. Sánchez

Secretari

Direcció

El director té la responsabilitat executiva de la gestió del servei públic de betevéActualment, el director de betevé és Sergi Vicente.
El consell de direcció està format per:

Sergi Vicente

Director

Eva Arderius

Àrea d’informatius

Jordi Colom

Àrea tècnica i d’innovació

José Luis González

Àrea comercial

Carme Ponte

Àrea de recursos

Josep Rocafort

Àrea de continguts i art

Anna Sans

Àrea de producció executiva

Informe públic d’audiències

Informació econòmica

Recursos humans

Convocatòries públiques de personal

Lloc de treball
Núm. expedient
Núm. places
Termini presentació
Director/a comercial
1/2021
1
6 de juny de 2021