Espai de la transparència

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governbetevé obre un espai de transparència per tal de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

Pots exercir el dret d’accés a la informació pública a través del correu electrònic: transparencia[arroba]beteve.cat.

Petició d'informació

Les peticions hauran de contenir la identitat del sol·licitant (nom, cognoms i DNI) i, en el seu cas, la identitat de la persona física o jurídica a qui representi (nom i cognoms o raó social, DNI o NIF), la descripció precisa de la informació a la que es vol tenir accés i la forma o el format en què es vol tenir accés. És opcional informar sobre el motiu de la petició.

Informació corporativa

Consell d’Administració

Al Consell d’Administració de betevé li correspon la direcció i administració de la societat.
Es compon de sis membres i un secretari. Actualment, els seus membres són:

Carles Bosch

President

Josep M. Carbonell

Conseller

Carlos Nieto

Conseller

Isona Passola

Consellera

Neus Sanchis

Consellera

Vicenç Villatoro

Conseller

Francesc X. Sánchez

Secretari

Direcció

El director té la responsabilitat executiva de la gestió del servei públic de betevéActualment, el director de betevé és Sergi Vicente.
El consell de direcció està format per:

Sergi Vicente

Director

Jordi Colom

Àrea tècnica i d’innovació

Xavier Muixí

Àrea d’informatius

Carme Ponte

Àrea de recursos

Josep Rocafort

Àrea de continguts i art

Rosa Alba Roig

Àrea d’estratègia i brànding

Anna Sans

Àrea de producció executiva

Informe públic d’audiències

Informació econòmica

Informació laboral

L’1 de maig de 2018 Informació i Comunicació de Barcelona, SA spm (ICB) va culminar el procés de successió empresarial dels serveis informatius i tècnics de
betevé aprovat per la Comissió de Govern municipal del 26 d’abril de 2018.

La gestió directa d’aquests serveis per part d’ICB ha suposat la subrogació en els contractes indefinits de 173 treballadors de BCN Audiovisual SL.
ICB ha estructurat i ordenat inicialment els llocs de treball de la societat mitjançant la relació provisional de llocs de treball (RLT) i l’organigrama que s’adjunten i que van ser
aprovats pels òrgans de govern de la societat el passat 26 d’abril de 2018, sense perjudici de la seva eventual modificació en el futur com a conseqüència de la
negociació col·lectiva que es produeixi en el conjunt de l’organització.

El personal procedent de BCN Audiovisual SL ha estat subrogat amb les mateixes condicions que tenien en la seva empresa d’origen.