vot correu eleccions municipals 2023

El termini per sol·licitar el vot per correu a les eleccions municipals 2023 va finalitzar el 18 de maig. Tot i això, si ja s’ha fet el tràmit per poder exercir el dret a sufragi a distància, la data límit per poder portar el vot a Correus s’acaba el 25 de maig.

La llei electoral (LOREG) preveu a l’article 72 que les persones que no es trobin en el lloc que els pertoca votar o que no puguin acudir presencialment als col·legis electorals, poden sol·licitar a l’Oficina del Cens Electoral la documentació per votar. Ara bé, cal complir una sèrie de requisits, seguir uns tràmits i, tot plegat, en uns terminis. Consulta aquesta guia sobre com funciona el vot per correu a les eleccions municipals 2023, perquè sàpigues com fer-ne la sol·licitud i com votar.

Vot per correu 2023: Què vols saber?

Vot per correu a les eleccions municipals 2023: tots els requisits

Per poder demanar el vot per correu cal complir els mateixos requisits que calen per exercir el vot presencial; és a dir, ser major d’edat el dia de les eleccions i residir a la ciutat (estar empadronat) en la qual es vol votar. En definitiva, cal estar inscrit al cens electoral. Tots els ciutadans ho estan automàticament en esdevenir majors d’edat, però per casos d’errors o modificacions la llista s’exposa als ajuntaments a mitjans d’abril i s’hi poden fer al·legacions. A Barcelona, el tràmit es pot fer en línia.

Per als ciutadans estrangers residents a Barcelona, cal complir altres requisits i a més expressar a l’Oficina del Cens Electoral el desig exprés de votar.

Qui no pot votar per correu?

No es poden acollir al dret de votar per correu els ciutadans amb nacionalitat espanyola que resideixen a l’estranger perquè no poden votar a les eleccions locals. Ara bé, sí que ho poden fer aquells que temporalment es troben fora de l’estat en tot el període electoral, és a dir, des que es convoquen les eleccions (3 d’abril en aquest cas) i fins la jornada electoral.

Els tràmits a seguir en aquests casos són els mateixos que ara us expliquem però en lloc de fer-ho a Correus es fa als consolats i ambaixades.

Tràmits per votar per correu el 28-M

Per votar per correspondència cal anar presencialment a una oficina de Correus, acreditar la identitat, i omplir un imprès amb el qual es demana la documentació necessària per votar. Un cop validada aquesta sol·licitud ja no es podrà votar presencialment.

També es pot fer aquest tràmit per internet amb el certificat del DNI electrònic a través de la pàgina web de Correus.

La documentació, que inclou una papereta de cada candidatura, es rebrà després d’uns dies a l’adreça postal indicada en la sol·licitud. Pot ser el domicili o el lloc de treball, però en qualsevol cas aquesta comunicació s’ha de rebre personalment. El sobre s’ha de retornar degudament emplenat a una oficina de Correus i enviar-lo per correu certificat al col·legi electoral que pertoca. Aquest enviament no necessita segell.

En cas de malaltia o incapacitat, caldrà acreditar amb un certificat mèdic i amb un poder notarial que una altra persona pugui fer tots els tràmits.

Els terminis del vot per correu

Es pot fer la sol·licitud per votar per correu des del mateix moment que es convoquen les eleccions municipals. El 4 d’abril, el Govern espanyol va publicar al BOE el decret de convocatòria, signat el dia anterior. Des d’aleshores i fins al 18 de maig es podia fer el tràmit. L’Oficina del Cens Electoral enviarà el sobre amb la butlleta fins al dia 21 de maig. A partir d’aquí, la data límit per portar la documentació amb el vot a Correus serà el 25 de maig, tres dies abans de les eleccions.

La petició per votar per correu no eximeix en cap cas del sorteig per formar part d’una mesa electoral.

Com funciona el vot per correu?

El dia de les eleccions, abans que obrin els col·legis, el personal de Correus s’encarrega de portar les butlletes, que es guarden fins a l’hora de tancament, moment en què s’introdueixen dins l’urna. Correus també trametrà als col·legis electorals aquells sobres que continuïn arribant abans de les 20 h. Per tant, l’escrutini del vot presencial i per correu es fa a l’hora.

Tot vot que arribi més enllà de les 20 h serà, com mana la LOREG, remès a la Junta Electoral de Zona i destruït.

Què vols saber de les eleccions municipals a Barcelona?