Decret eleccions municipals 2023

Quan falten exactament 55 dies per a les eleccions municipals 2023, aquest dilluns s’ha signat el Reial decret de convocatòria de les eleccions locals. Engega, per tant, la maquinària electoral, que culminarà el diumenge 28 de maig.

Tal com mana la LOREG, la Llei del règim electoral general, l’endemà de l’emissió d’aquest decret, que signa el rei i ratifica el Ministeri de la Presidència, es va publicar al BOE i és a partir d’aleshores quan ha entra en vigor.

Comença el període electoral

Amb el decret en vigor, s’inicia el que es coneix com a període electoral. Això vol dir, entre d’altres, que ja es pot sol·licitar la documentació per fer el vot per correu.

Les properes cites dins el calendari electoral tenen a veure amb les candidatures, que s’han de presentar a les juntes electorals a partir del 19 d’abril. L’1 de maig, les llistes es proclamaran de forma definitiva.

La campanya, ho recull el mateix decret de convocatòria, començarà a les 0 h del divendres 12 de maig i acabarà la mitjanit del divendres 26 al dissabte 27 de maig.

Quan acaba el mandat?

A diferència de les eleccions generals, amb la signatura del decret no es dissolen els ajuntaments. És a dir, el mandat continua, tal com recull la llei electoral al seu article 42, fins al dia abans de les eleccions municipals.

D’aquesta manera hi haurà activitat municipal, fins i tot se celebrarà un plenari a finals d’abril, però limitada, ja que en període electoral està prohibit inaugurar obres i fer balanços de mandat.