L’Ajuntament de Barcelona ha fet aquest dissabte 29 d’abril el sorteig de les meses electorals 2023 per a les eleccions municipals del 28-M. Un programa informàtic ha triat en qüestió de pocs minuts els presidents, vocals i suplents per als comicis de manera aleatòria.

Barcelona tindrà 301 col·legis electorals per al dia de les eleccions municipals, és a dir, una mitjana de poc més de quatre col·legis per barri. En aquestes escoes es constituiran 1.688 meses. El cens electoral inclou 1.108.175 persones cridades a votar, de les quals, 21.131 són estrangeres residents a Espanya.

15.109 membres de taula pel 28-M

En total, han sortit escollits 15.192 membres de taula entre presidents, vocals i suplents. D’aquesta acta, l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) prepara les notificacions, les envia a Correus i, a partir d’aleshores, els residents escollits començaran a rebre’n les notificacions.

Les meses electorals consten d’un president, dos vocals i suplents (aquests últims formaran part de la mesa si falla el president o un dels vocals). Qualsevol ciutadà censat en una secció electoral, de menys de 70 anys i que sàpiga llegir i escriure, podrà ser elegit per formar-ne part.

Com es fa el sorteig?

Primerament, es constitueix la Comissió designada per fer el sorteig públic, on s’escullen els components de les meses electorals. Aquest procés es fa de manera informàtica creant una graella de números en ordre aleatori, amb una ordenació que ve donada per l’Oficina dels Cens Electoral, de l’Institut Nacional d’Estadística.

L’elector designat pel primer número serà nomenat el primer vocal de la mesa, sempre que compleixi els requisits pertinents. Si no, es busca la persona relacionada amb el segon número de la graella i així successivament fins trobar a qui els compleixi. Un cop nomenat el primer, els següents números s’apliquen amb el mateix procediment fins a completar els vuit càrrecs de la mesa.

Quan rebré la notificació a casa?

La notificació als ciutadans es fa tres dies després del sorteig. Per tant, a Barcelona a partir d’aquest dimarts 2 de maig s’enviarà la carta a les persones elegides com a membres d’una mesa.

Què vols saber de les eleccions municipals a Barcelona?