ugt correus

El vot per correu és un dret que recull la llei electoral, la LOREG. El poden exercir aquelles persones que estan inscrites al cens electoral. Depenent de la contesa electoral, poden votar uns ciutadans o uns altres. A les eleccions generals 2023 poden votar tots els ciutadans espanyols, visquin en territori espanyol o a l’estranger. Ho poden fer per correu o en ocasions en urnes que s’instal·len a ambaixades i consolats que exerceixen la funció de meses electorals.

I com es compta aquest vot per correu i el vot exterior el dia de les eleccions? Segueixen procediments diferents. El vot per correu es barreja amb l’ordinari, però l’exterior no es compta fins dies després de la jornada electoral.

Com es barreja el vot per correu amb l’ordinari?

El vot per correspondència és certificat i es dirigeix al col·legi electoral que pertoca. El dia de les eleccions, abans que obrin els col·legis, el personal de Correus porta els sobres amb els vots a cada mesa. Allà es custodien durant la jornada.

A les 20 h, hora del tancament, i després que hagi votat l’últim elector, es comprova que cada sobre inclogui la documentació que pertoca: un altre sobre amb la papereta i el certificat d’inscripció en el cens. Es comprova també que la persona estigui inscrita en aquella mesa i el sobre s’introdueix dins l’urna.

És aleshores quan comença l’escrutini sense que hi hagi cap diferència entre els vots per correu i els dipositats presencialment.

Què passa amb el vot exterior?

El vot exterior segueix una altra via. Els ciutadans espanyols residents a l’estranger han d’estar inscrits en el cens que s’anomena CERA. Són els consolats i ambaixades els que actuen com a oficines del cens. Els electors poden votar directament en urnes que s’hi instal·len o fer-ho per correu a través dels mateixos consolats.

A través d’enviaments urgents i valises diplomàtiques (no poden ser aturades ni obertes) les ambaixades remeten els vots a les juntes electorals corresponents.

Dies després de les eleccions es fa el que es coneix com a escrutini general, que és la comptabilització i revisió de les actes de les meses. És aquell dia que les juntes electorals es constitueixen a les 8 h com a meses i registren els vots dels espanyols residents a l’estranger, que s’afegeixen a la resta de resultats.

El vot exterior s’hi suma en aquest moment, però es pot consultar de forma separada, com si d’una circumscripció més es tractés.

Què vols saber de les eleccions generals 2023?