simulacre mesa electoral 14-F
Simulacre de mesa electoral per al 14-F

En aquestes eleccions al Parlament de Catalunya hi ha més possibilitats que hi hagi meses sense constituir respecte a conteses electorals anteriors. La pandèmia pel coronavirus ha portat molts ciutadans seleccionats per ser membres de mesa a presentar al·legacions per no anar-hi. Les juntes electorals les estan responent el més ràpid possible: algunes s’acaben acceptant i, per això, els ajuntaments estan donant més noms per garantir la constitució de les meses. Les autoritats electorals, però, preveuen que arribat el 14-F hi hagi meses que no es puguin formar.

Què passa si no es pot formar una mesa electoral el 14-F? Com podran votar els electors d’aquell punt de votació? T’ho expliquem.

Opcions per evitar meses sense constituir

Els responsables de l’organització de les eleccions, atenent-se a la llei, preveuen diverses opcions per evitar que una mesa es quedi sense constituir. En el cas que moltes al·legacions s’acabin acceptant i per garantir que hi hagi nou persones assignades a cada mesa (un president, dos vocals, un suplent de president i dos suplents de vocal), ajuntaments com el de Barcelona facilitaran més noms de les llistes del sorteig que es va fer el 21 de gener.

Això vol dir, per tant, que les notificacions per formar part d’una mesa poden arribar a casa dels ciutadans els pròxims dies, fins i tot quan falti poc per a la jornada electoral.

Les 8 h del 14-F: què passa si falta gent?

Cal recordar que els membres de les meses electorals estan cridats als col·legis a les 8 h del 14 de febrer. Si aleshores hi ha punts de votació sense el president o un dels vocals, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha acordat agafar suplents d’altres meses ja constituïdes perquè ocupin aquestes vacants. Així, es descarta l’escenari que preveu l’article 80 de la LOREG, el de reclutar els primers votants del col·legi (ja que, en aquesta ocasió, molts poden ser persones de risc davant del coronavirus).

Els locals electorals obren a les 9 h, hora a partir de la qual els ciutadans ja poden dipositar presencialment el seu vot. Ara bé, la llei dona de marge una hora més, fins a les 10 h, perquè les meses estiguin constituïdes. Si a aquesta hora no s’ha pogut formar el punt de votació, es comunicarà el fet a la junta electoral de zona i es tornarà a convocar la mesa un o dos dies després, el 15 o 16 de febrer, perquè els votants d’aquella mesa no constituïda puguin exercir el seu dret a vot.