Les persones suplents d’una mesa electoral que finalment hagi estat constituïda podran ser requerides per formar part d’una altra mesa on faltin membres per constituir-se. Un acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona insta les juntes electorals de zona a prendre aquesta decisió si en una mesa determinada falten el president o els vocals.

L’article 80 de la LOREG recull que si no hi ha prou membres, els primers votants del col·legi poden ser obligats a quedar-se com a vocals o presidents de mesa. Ara bé, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha assegurat que enguany s’evitarà aquesta situació davant la possibilitat que els primers votants d’un col·legi siguin de risc davant la covid-19. Cal tenir en compte que d’entre les 9 i les 12 h és la franja recomanada de vot per a les persones de risc.

Per això, la Junta Electoral Provincial suggereix agafar persones suplents d’altres meses que ja hagin estat constituïdes per solucionar les absències d’altres punts de votació. Aquestes persones podran formar part d’una altra mesa dins de l’àmbit territorial de la Junta Electoral de Zona corresponent. En el cas de la de Barcelona, s’inclou les ciutats de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. Ara bé, es prioritzarà que sigui dins del mateix municipi de residència de l’elector.

Què passa si no es pot constituir una mesa?

La Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) preveu una alternativa en el cas que una mesa electoral no pugui constituir-se. Si el 14 de febrer hi ha meses sense constituir abans de les 10 h, es comunicarà el fet a la Junta Electoral de Zona i es permetrà als electors d’aquestes meses poder votar dos dies més tard, en aquest cas el 16 de febrer.