Moltes persones que vulguin anar a votar presencialment a les eleccions catalanes del 14 de febrer o que formin part d’una mesa electoral treballen en cap de setmana i, per tant, els comicis coincideixen amb la seva jornada laboral. Què fer si treballo el 14-F? Com puc anar a votar? T’ho expliquem.

Permís de quatre hores per votar

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat una ordre amb instruccions per a aquests casos. Les persones que treballin el 14 de febrer tenen un permís retribuït i no recuperable de quatre hores. Això vol dir que les empreses han de donar aquest temps als seus treballadors perquè puguin anar a votar a la seva mesa, sense que hagin de tornar les hores, ni se’ls pugui retallar el sou.

Ara bé, si l’horari laboral només coincideix, com a màxim, dues hores amb els horaris dels col·legis electorals, els treballadors no podran gaudir d’aquest permís.

Puc faltar a la feina per votar per correu?

Sí. El permís es fa extensible al vot per correu per a les persones que treballin lluny de casa o per circumstàncies diverses que compliquin el seu dret a vot. En aquest cas, el permís es pot gaudir fins al 5 de febrer a les 14 h, que és l’últim dia permès per poder sol·licitar el vot per correu. L’empresa establirà l’horari de concessió i podrà demanar un justificant acreditatiu, expedit per la mesa electoral corresponent.

I si soc membre d’una mesa o interventor?

Si una persona és membre d’una mesa o fa d’interventor el 14-F, l’empresa està obligada a concedir-li el permís per a tot el dia complet, a més de les cinc primeres hores de la jornada del dia immediatament següent (dilluns, 15 de febrer). Els apoderats també tenen dret a rebre el permís durant el 14 de febrer.

L’ordre del DOGC està en vigor des de divendres, 29 de gener.