L’Ajuntament de Barcelona facilitarà més noms per cobrir les baixes a les meses del 14-F que la Junta Electoral Central hagi estimat. Només a la Junta de Barcelona (que inclou més municipis a banda de la ciutat) s’han presentat unes 8.000 al·legacions de ciutadans per no ser a les meses de les eleccions al Parlament de Catalunya. Fonts municipals han explicat a betevé que el consistori està a disposició de la Junta Electoral per complir qualsevol requeriment o instrucció.

En realitat, el que es farà serà aprofitar el sorteig que es va fer el 21 de gener i córrer la llista a les meses que s’hagin quedat sense membres. En aquell sorteig, un programa informàtic va generar per cada mesa una llista aleatòria de números que corresponen al que cada ciutadà té al cens electoral. Per triar el president, vocals i suplents de cada mesa (nou membres), es prenen els nou primers números de la llista. Si tots aquests s’excusen i la Junta Electoral ho accepta, s’enviarà notificacions als números següents.

En el sorteig inicial es van triar més de 17.000 noms per ocupar els càrrecs titulars i suplents a les 1.929 meses que hi haurà a la ciutat el 14 de febrer.

El president de la Junta Electoral de Barcelona, el jutge Santiago Garcia, ha reconegut que el dia de les eleccions “serà un veritable problema el que pugui passar de 8 a 9 h en més d’una mesa electoral. Sobre la taula també hi havia altres alternatives per cobrir les baixes. S’ha valorat la possibilitat de crear una bossa de voluntaris, moure suplents d’una mesa a una altra o que càrrecs públics, com alcaldes i regidors, també puguin ser-ne membres.