eleccions municipals

Per primera vegada en la història d’unes eleccions catalanes, el govern de la Generalitat ha establert franges horàries per anar a votar el 14-F, un horari recomanat per anar al col·legi electoral segons el grup de població al qual es pertany. L’objectiu és que les persones tinguin franges horàries reservades segons la seva condició sanitària: una per a les persones de risc, una altra per a les persones aïllades pel coronavirus (ja siguin positives o contactes estrets) i una tercera per a la resta de la població.

Et concretem quines són les franges horàries recomanades per la Generalitat per anar a votar presencialment al col·legi el 14 de febrer.

Persones de risc: de 9 a 12 h

Les persones considerades de risc davant la covid-19 tenen la primera franja horària recomanada, tan bon punt obrin els col·legis electorals: de 9 a 12 h. Dins d’aquest col·lectiu, d’acord amb l’evidència acumulada fins ara, s’hi inclouen:

  • Persones majors de 65 anys.
  • Persones amb diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica (cardiovascular, hepàtica crònica, pulmonar crònica, renal crònica, neurològica, neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida o càncer).
  • Embarassades.

Aquestes persones, en el cas d’infectar-se del SARS-CoV-2, poden tenir conseqüències greus (hospitalitzacions, ingressos a l’UCI o fins i tot defuncions).

Positius, contactes estrets i sospitosos: de 19 a 20 h

Hi ha una altra franja horària recomanada per a unes persones concretes: aquelles que guarden aïllament domiciliari per ser positius per coronavirus, contactes estrets de casos confirmats o aquells amb símptomes que siguin sospitosos de tenir covid-19. En aquest cas, se’ls demana anar a votar la darrera hora abans que tanquin els col·legis: de 19 a 20 h.

Precisament perquè aniran a votar persones contagiades, durant aquesta hora els membres de les meses hauran d’equipar-se amb equips de protecció individual (EPI) per reduir el màxim el risc de contagi. Les persones positives de SARS-COV-2 es recomana que duguin una bona mascareta per no difondre partícules contaminades.

Resta de la població: de 12 a 19 h

En canvi, tots els ciutadans que no siguin de risc i que no estiguin aïllats pel coronavirus tindran la major part de la jornada electoral per poder anar al seu col·legi: de 12 a 19 h. Tot i que són franges horàries recomanades, les autoritats apel·len a la responsabilitat ciutadana i demanen complir-les.

Algunes preguntes més

És obligatori complir les franges horàries per anar a votar?

No. Són uns horaris recomanats per la Generalitat per tal d’esponjar el gruix de votants i protegir els col·lectius de risc, reservant també una hora per als contagiats de covid, a última hora.

Quines persones són considerades col·lectiu de risc?

Les persones considerades de risc són els majors de 65 anys, persones amb diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica. També hi trobem les embarassades.

Les persones contagiades de covid només poden votar a la tarda?

No. L’horari estipulat és una recomanació, però la darrera hora de votacions serà l’única en què els membres de les meses aniran protegits amb els equips EPI. La resta de la jornada només aniran protegits amb una mascareta FFFP2.