Terrasses plenes desconfinament
Foto: Xavi Calvo

A partir del 19 de juny arriba la nova normalitat a Catalunya, posant fi a la desescalada per fases: Què es pot fer a la nova normalitat?

Tot el que es pot fer a la fase 3 de la desescalada, última fase postcoronavirus, queda estipulat al BOE que va publicar el Govern espanyol. A banda de les activitats permeses en la fase 2 i anteriorment en la fase 1, s’amplien les que tenen a veure amb la cultura, l’oci i el comerç. Això sí, cal seguir mantenint les mesures de seguretat i higiene, que inclouen la distància mínima de dos metres i el rentat de mans.

Oci: restaurants, bars i comerços

 • Reunions familiars o amb amics: Si en la fase 2 les reunions estan limitades a 15 persones, en la fase 3 poden ser de fins a 20 persones. S’eliminen totalment les franges horàries i les trobades amb persones vulnerables s’han de fer extremant les mesures de seguretat i higiene.
 • Bars i restaurants: Si l’obertura de l’interior de bars i restaurants està permesa a partir de la fase 2, les barres no recuperen l’activitat fins a la fase 3, sempre que es mantingui la distància de seguretat entre clients o grups de clients de dos metres. L’aforament permès a l’interior dels locals passarà de ser d’un terç -a la fase 2- a ser de la meitat, a la 3.
 • Terrasses: Les terrasses a l’aire lliure poden obrir al 75 % de la seva capacitat en aquesta fase. L’ocupació màxima, segons el BOE, serà de 20 persones per taula i per agrupació de taules.
 • Casinos, sales de jocs i els bingos: A la meitat de la seva capacitat i sense superar el topall de cinquanta persones, els treballadors del local inclosos.
 • Comerços: Poden obrir tots els comerços sense límit de superfície, sempre que l’aforament no superi el 50 %. Això sí, s’establirà un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys. A més, també obren portes les zones comunes dels centres comercials, amb un aforament màxim del 40 % i es limita l’aforament dels locals i els establiments ubicats en aquests centres comercials al 50 %. Segons el BOE, els establiments comercials que obrin portes han de fer dos cops al dia neteja i desinfecció de les instal·lacions, en especial les de contacte més freqüent. En l’atenció al públic la distància de seguretat ha de ser d’un metre, en cas que es compti amb elements de protecció o barrera, o de dos metres, sense aquests elements.
 • Hotels i allotjaments turístics: Tot i que està prevista la seva reobertura en fase 2, fins a la fase 3, els hotels i allotjaments turístics no poden obrir les seves zones comunes i sempre que no superin el 50 % de la seva potencial ocupació. Pel que fa a les activitats grupals dins els hotels, estan permeses per a un màxim de 20 persones.
 • Discoteques i bars d’oci nocturn: Després de diversos canvis, finalment les discoteques i els locals d’oci nocturn podran obrir a la fase 3. No podran superar un terç de l’aforament i no s’hi podrà ballar. S’hi permet instal·lar taules i cadires perquè els clients puguin seure.

Cultura: teatre, cinema, museus

 • Teatres, cinemes i auditoris: Poden obrir amb un 50 % de l’aforament i sempre que disposin de butaques preassignades.
 • Museus i biblioteques: N’està permesa l’obertura en aquesta fase fins al 50% de la seva capacitat total i en cadascuna de les sales. S’hi poden fer activitats culturals tot i que es limita l’assistència al nombre de persones que permeti mantenir la distancia de seguretat interpersonal de dos metres i mai per sobre del 50 % de la capacitat habitual. En el cas de les biblioteques, es permet l’estudi en sala.
 • Espectacles a l’aire lliure: Amb un màxim de 800 persones.
 • Activitat turística: Es poden fer visites guiades a un màxim de 20 persones, s’han d’evitar espais molt transitats i s’han de respectar les condicions de visita als punts turístics. No es poden donar ni audioguies ni fulls amb explicacions.
 • Poden reobrir els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament màxim del 50 %, que s’ha de limitar a un terç en el cas d’atraccions i espais tancats.
 • Es poden fer activitats de turisme actiu i de naturalesa amb grups de fins a 30 persones.

Esport

 • Esport: Tot i que bona part de l’activitat esportiva professional està previst que es recuperi a la fase 2, la fase 3 és el moment per als entrenaments de caràcter mitjà en lligues no professionals federades i la celebració d’espectacles i activitats esportives. Les tasques esportives s’han de dur a terme sempre que sigui possible per torns, evitant superar el 50 % de la capacitat de les instal·lacions i amb l’objectiu de mantenir les distàncies mínimes necessàries per protegir la salut dels esportistes.
 • Instal·lacions o centres esportius: A les instal·lacions esportives a l’aire lliure i els centres esportius es poden fer activitats en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic i sempre que no se superi el 50 % de l’aforament màxim permès. Sempre que sigui possible s’ha de respectar la distància de seguretat de dos metres entre esportistes. Es permet l’ús dels vestuaris i de la zona de dutxes i s’elimina l’obligatorietat de la cita prèvia.
passeig marítim desconfinament
Foto: Xavi Calvo

Altres

 • Congressos: Fins a 80 assistents.
 • Mobilitat: Segueix permesa la circulació de persones dins la mateixa regió sanitària i el moviment entre regions sanitàries en la mateixa fase.
 • Transport públic: Està previst que funcioni al 100 % en aquesta fase.
 • Matèria laboral: La preferència continua sent el teletreball. No obstant això, les empreses poden elaborar protocols de reincorporació presencial a l’activitat laboral, sempre d’acord amb la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals que han d’incloure recomanacions sobre l’ús d’equips de protecció adequats al nivell de risc, la descripció de les mesures de seguretat a aplicar, la regulació de la tornada al treball amb horari escalonat per al personal i la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Casals d’estiu: Es permeten les activitats de lleure dirigides a nens i adolescents. Si es fan a l’aire lliure, estan limitades al 50 % de la seva capacitat habitual i a un màxim de 200 participants, amb els educadors inclosos. En cas que es facin a l’interior, l’aforament permès és d’un terç i el total de participants no pot superar les 80 persones, inclosos els monitors. A més, durant el desenvolupament de l’activitat, els participants s’han d’organitzar en grups de fins a deu persones, inclòs el monitor.
 • Vetlles i enterraments: Es poden celebrar en espais públics i privats amb un màxim de 50 persones si són a l’aire lliure i de 25 en espais tancats. La participació en la comitiva d’acompanyament per a l’enterrament o comiat per a la cremació de la persona difunta es restringeix amb un màxim de 50 persones, entre familiars i persones properes.
 • Casaments: Es poden celebrar amb un màxim de 150 persones en espais a l’aire lliure o de 75 en espais tancats, això sí, en cap cas es pot superar el 75 % de l’aforament del recinte. Les celebracions que impliquin qualsevol tipus de servei d’àpats o hostaleria, han de cenyir-se a les normes vigents per aquests tipus d’establiments en la fase 3 de desescalada.
 • Llocs de culte: Al 75 % de l’aforament. L’aforament màxim ha de situar-se en un espai plenament visible.
 • Mercats a l’aire lliure: Fins al 50 % de les parades. Els ajuntaments també tenen l’opció d’augmentar la superfície del mercat per tal de poder garantir una distància de seguretat entre les parades similar a la de la meitat de l’ocupació.