coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat aquest 18 de juny el decret que regula el pas de Catalunya a l’anomenada nova normalitat o etapa de represa, que, en definitiva, és l’estadi posterior a la fase 3, en què les regions sanitàries de Barcelona i Lleida només han estat unes hores. En deixar enrere la fase 2, el govern català ha recuperat totes les competències i el Procicat ha fixat el nou model de gestió. La voluntat és simplificar les normes, mantenint-hi al centre la distància, la higiene i l’ús de mascaretes, i preparar-se per si es produeix algun rebrot de coronavirus.

Quan comença la fase de nova normalitat?

 • La nova normalitat ha començat a Catalunya a partir de les 0 hores del 19 de juny, abans, per tant, que decaigués l’estat d’alarma el diumenge 21 de juny.

Hi ha restriccions de mobilitat a l’etapa de represa?

Reunions i activitats socials

 • Es poden fer, preferentment entre persones que mantenen contacte proper, sempre que no se superin els aforaments i no es generin aglomeracions.
 • Cal respectar les normes de protecció individual.
 • També està permesa la pràctica esportiva no professional en els mateixos termes.

Distància de seguretat

 • La distància de seguretat mínima és d’un metre i mig entre persones amb l’equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2  per persona. 
 • Serà especialment exigible tant en l’àmbit laboral com entre individus que no mantenen contacte proper molt habitual.
 • En cas que no sigui possible mantenir la distància és obligatori l’ús de mascareta.

Mascaretes obligatòries

 • Són obligatòries per a persones de sis anys en endavant en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig.
 • És obligatòria també en tots els mitjans de transport de viatgers.
 • L’excepció per a aquesta norma són les persones que presenten patologies respiratòries que es puguin veure afectades per l’ús de la mascareta, o bé que presentin alteracions de conducta que faci inviable dur-la.

Aforaments

 • El decret de la Generalitat no marca percentatges d’aforaments, sinó que s’estableix un criteri general per a tots els sectors.
 • Els aforaments estan associats a la distància de seguretat d’un metre i mig, amb flexibilització quan hi hagi mesures organitzatives que ho permetin.
 • La distància ha de tenir un equivalent de superfície de seguretat per a cada ciutadà de 2,5 m2 .
 • En espais tancats, hi pot haver un màxim de 1.000 persones, una xifra que es podrà elevar fins a 2.000 quan s’asseguin en seients preassignats.
 • En espais oberts, hi pot haver un màxim de 2.000 persones que podran créixer fins a 3.000 si hi ha seients preassignats.
 • En llocs molt concorreguts s’han de sectoritzar els espais i fer control de fluxos d’accés i sortida independents impermeables entre si.
 • Es pot reduir la distància física i l’equivalent en superfície si l’organització d’un esdeveniment fa obligatori l’ús de mascareta, si hi ha un registre d’assistents i s’incorporen mesures de circulació que evitin aglomeracions en encreuaments o punts de més afluència. Han de confluir totes aquestes condicions.

Es pot ballar als locals d’oci nocturn?

 •  Només es permet el ball en establiments d’hostaleria i restauració, allotjaments turístics i altres de similars quan les persones que hi participin siguin d’un grup amb contacte proper de “forma molt habitual”. Si no és així, s’ha de barrar el pas a les pistes de ball o, com a màxim, s’hi poden instal·lar taules per al consum.

En l’àmbit personal

 • Es demana la higiene de mans freqüent.
 • En cas de tossir, cal tapar-se la boca amb la part interna del braç.
 • S’aconsella intentar mantenir els grups de contacte habituals.
 • Les persones que presentin símptomes s’han de posar en contacte amb el sistema públic de salut.

Parcs infantils a Barcelona