confinament per vegueries a Catalunya

El confinament a Catalunya es va aixecar el 9 de maig, just al mateix dia que va acabar l’estat d’alarma. Des de llavors, no hi ha restriccions de mobilitat: els desplaçaments tornen a ser lliures i no hi ha tancament perimetral a la majoria de comunitats autònomes. Tot i això, territoris com les Illes Balears van decidir mantenir-ho. Pel que fa al toc de queda o confinament nocturn també s’ha eliminat.

Ara bé, el confinament comarcal o municipal podria tornar-se a activar a la comunitat si les dades epidemiològiques ho requereixen. L’última parauala, però, recaurà en la justícia, ja que totes les decisions que es prenguin a partir d’ara, i que afectin a drets fonamentals, dependran de l’aval del TSJC. Si hi ha controvèrsia, l’última paraula la tindrà el Tribunal Suprem. De moment, el TSJC ha avalat les mesures proposades per la Generalitat.

Múltiples confinaments: regions sanitàries, municipis i comarques

Des que es van iniciar les restriccions per la covid i les limitacions de la mobilitat a Catalunya, hem viscut diversos tipus de confinaments. Durant la desescalada de la primera onada va ser per regions sanitàries. Més tard, en la segona onada, es va optar per un confinament comarcal entre setmana, que passava a ser municipal els caps de setmana. En la tercera onada es va anar més enllà i es va aplicar un confinament municipal de tota la setmana

Després de permetre la mobilitat de les bombolles de convivència per Setmana Santa, es va retornar al confinament comarcal estricte. Es va obrir llavors el debat sobre altres possibles limitacions a la mobilitat, com un confinament per vegueries o bé fixar confinaments “a la carta” en funció de la situació epidemiològica de cada lloc. Finalment, però, es va optar per obrir la mobilitat a l’interior de Catalunya i a partir del 9 de maig s’han acabat les limitacions de mobilitat fins i tot per entrar i sortir dels límits de la comunitat.

Excepcions al confinament

*A partir del 9 de maig ja no és necessari perquè desapareix el confinament.

Tot i les restriccions, mentre han durat els confinaments la Generalitat va preveure excepcions per al confinament en casos justificats, en què es continuava aconsellant portar el certificat autoresponsable. Els supòsits en què es permetia la mobilitat són aquests:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 • Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances que no es puguin fer telemàticament o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament.
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 • Activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
 • Causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.