certificat autoresponsabilitat

El certificat autoresponsable de desplaçament elaborat per la Generalitat torna a activar-se amb el nou toc de queda a Catalunya per municipis. Es posa en marxa un altre cop per poder justificar davant les autoritats els desplaçaments que es troben limitats pel confinament nocturn a 176 municipis de Catalunya. Una mesura que ha demanat el govern català i que ja compta amb el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

No és obligatori, però sí que es recomana dur aquesta declaració autoresponsable si se surt de casa durant les hores del confinament, és a dir, de la 1 a les 6 del matí. Amb el document s’ha d’acreditar que el desplaçament en horari nocturn s’està fent per una de les excepcions previstes.

Certificat per al confinament nocturn o toc de queda

El toc de queda està previst, com a mínim, fins al 20 d’agost. Si necessites sortir al carrer entre les 1 h i les 6 h qualsevol dia de la setmana, et servirà aquest certificat. També és molt recomanable tenir-lo sempre a mà, per poder justificar davant les autoritats l’excepció al confinament nocturn de compliment obligat. Descarrega’t el PDF aquí.

Excepcions al confinament previstes al certificat autoresponsabilitat

La declaració d’autoresponsabilitat preveu justificar situacions que, per exemple, per motius de feina, requereixin sortir al carrer durant el toc de queda. Entre d’altres, inclou el cas d’aquelles persones que han de sortir a passejar el gos i treballen durant tot el dia. En el cas que un ciutadà justifiqui que només pot treure a passejar el gos en les hores de toc de queda, aquest certificat li permetrà fer-ho.

Aquí recollim totes les casuístiques que preveu la declaració:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència a centre, servei o establiment sanitari.
  • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial. Especifiqueu l’empresa.
  • Retorn al lloc de residència habitual.
  • Assistència o atenció a persones grans, menors d’edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitat financera o d’assegurança.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

Omple el certificat d’autoresponsabilitat en línia

Si no vols imprimir el certificat i justificant cada dia, la Generalitat ha previst que els ciutadans puguin omplir-lo a través d’internet o el telèfon mòbil i dur-lo en format digital (a través d’aquesta web de la Generalitat).

Si porto el certificat, m’estalvio la multa del toc de queda?

La multa per incomplir el toc de queda a Catalunya pot arribar a ser de 6.000 euros. La xifra, entre 300 i 6.000, variarà en funció de les circumstàncies de la sanció. Es tindrà en compte si hi ha reincidència o desobediència davant de l’autoritat. El certificat d’autoresponsabilitat pot ajudar a acreditar per què s’està incomplint el toc de queda i mostrar a les autoritats si es tracta d’una causa justificada, evitant així, aquesta sanció.

Preguntes i respostes sobre l’ús del certificat d’autoresponsabilitat

El Departament d’Interior ha posat a disposició dels ciutadans un seguit de preguntes i respostes freqüents sobre les recomanacions d’us d’aquest certificat per desplaçar-se.

És només per a desplaçaments amb vehicle o també a peu?

confinament comarcal control policial

És per a desplaçaments en vehicle i també a peu. Especialment si es fan lluny del domicili.

Qui me’l pot requerir?

Només te’l poden demanar els agents de policia.

Et poden multar si no portes el certificat?

No et poden multar per no portar-lo, però caldrà certificar que l’activitat s’ajusta a les previstes per l’Estat.

Cal portar el document imprès?

No. Es pot dur imprès i omplir-lo a mà o portar-lo en format digital, al mòbil o tauleta. 

Altres qüestions

Necessito una signatura digital?

No, no és necessària la signatura digital malgrat duguis el document en format digital.

Quines activitats puc acreditar al certificat?

Només apareixen les activitats fixades pel govern com a excepcions, però es poden especificar altres activitats sempre que responguin a les circumstàncies d’excepcionalitat justificada.

Cal fer un certificat per a cada desplaçament?

Sí, cal fer un certificat per a cada desplaçament. Si en el mateix desplaçament es faran diverses activitats, cal especificar-les en el document, fent expressa la destinació més allunyada.

Què passa si el que declaro no és cert?

Si es declara un fet fals es pot sancionar, com també si verbalment es declara als agents un desplaçament que no és cert.