El districte de Gràcia ha engegat el procés participatiu per millorar el planejament actual amb millores urbanístiques i ambientals. Aquest debat ciutadà es desenvolupa en el marc dels treballs de revisió del Pla General Metropolità per garantir la conservació i el caràcter, la identitat, la singularitat i les especificitats del nucli antic de Gràcia.

Mobilitzacions veïnals per conservar la identitat

Fins ara, diverses plataformes veïnals ja havien presentat al·legacions a la proposta del nou catàleg de patrimoni i alguns veïns s’havien mobilitzat per protegir les casetes de l’Encarnació i l’alzina bicentenària, el plataner de l’interior d’illa del carrer d’Astúries o el Taller de Vallmitjana.

Ara, amb aquest procés que ara comença el districte vol promoure el debat entre el veïnat per incorporar la seva visió a les propostes tècniques que a través del planejament protegeixin la idiosincràsia de Gràcia.

Més enllà del catàleg de patrimoni

El canvi de planejament a Gràcia s’està treballant a través de dos documents que pretenen protegir el patrimoni i el teixit històric de Gràcia. Fins ara, s’havia fet un pla sobre el catàleg d’elements patrimonials amb la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històric, ara es vol anar més enllà amb la modificació del Pla General Metropolità.

“Revisarem les afectacions, cercarem instruments per protegir el verd, treballarem amb instruments per fomentar habitatge protegit i, també, evidentment, mantenir aquest paisatge que tenen les façanes i el teixit constructiu. És anar una mica més enllà“, explica el conseller d’urbanisme del districte de Gràcia, Jordi Farriol. L’objectiu és incloure els instruments urbanístics que permetin una conservació més global del territori.

Tres sessions participatives

Ja s’ha fet una primera sessió de presentació per explicar el procés de modificació del Pla General Metropolità. I a partir del mes de novembre es faran tres sessions específiques enfocades a diferents àmbits. Els tallers participatius debatran sobre mobilitat i sostenibilitat, habitatge i activitat econòmica i patrimoni i equipaments. Les sessions que es faran els dies 3, 9 i 17 de novembre de forma telemàtica a través de la plataforma Decidim.barcelona.