L’Ajuntament de Barcelona vol protegir el nucli històric de Gràcia i per això ja treballa en dos documents urbanístics per conservar el caràcter identitari del barri i del seu teixit urbà. La idea és que la protecció arribi a les parcel·les, les cases i els espais privats. Per això, es proposa la revisió del Pla especial de protecció del patrimoni historicoartístic de la Vila de Gràcia i, per altra banda, es modificarà el Pla General Metropolità en aquest àmbit.

El nou catàleg patrimonial incorpora 1.021 finques

Amb la revisió del catàleg es passa de 564 a 1.021 finques que tindran protecció. En la nova llista -que s’han fet amb un procés participatiu- hi entren les casetes del carrer de l’Encarnació, que han generat una disputa entre els veïns, l’Ajuntament i la propietat de l’edifici, perquè s’havia previst una obra per enderrocar aquest patrimoni històric del barri.

S’hi afegeixen 25 elements o finques individuals que tindran protecció específica i també entren al catàleg 10 conjunts nous. Totes aquestes incorporacions rebran el nivell de catalogació C, que obliga, en cas d’intervencions i obres en les finques, a mantenir-ne la volumetria original i els elements comuns i a recuperar els elements originals. El nou document manté la Casa Vicens i el Parc Güell com a Béns Culturals d’Interès Nacional.

El catàleg entra ara en fase d’exposició pública abans de l’aprovació al plenari, previsiblement a finals del 2020.

Nou conjunt de protecció de la Vila de Gràcia

Una de les novetats és la creació del conjunt de protecció de la Vila de Gràcia que es concentra entre la via Augusta, l’avinguda de la Riera de Cassoles, la travessera de Dalt, l’avinguda Diagonal i els carrers de l’Escorial, Bailèn i Còrsega. Aquest espai el conformen 390 finques que tenen interès històric perquè es van construir com a molt tard el 1932 i tenen tipologies originàries del barri. D’aquesta manera no es podrà fer cap enderroc parcial o total dels edificis sense un informe previ de l’Ajuntament que ho autoritzi. En grans obres, si és necessari s’hauran de restaurar elements de la façana per corregir alteracions de l’original.

La suspensió de les llicències d’obres a Gràcia s’ha prorrogat un any més i, en cas que es vulguin fer obres de remodelació, l’Ajuntament n’estudiarà cas per cas.

El verd també es protegirà

El nou catàleg obliga a preservar els patis i jardins, també privats, de la Vila de Gràcia i barris de la Salut, Vallcarca i els Penitents, el Camp d’en Grassot i  Gràcia Nova. Actualment hi ha 35,2 hectàrees de verd i, d’aquestes, 20,8 són de verd privat. La diagnosi ha servit per veure si als patis i jardins hi havia exemplars susceptibles de ser considerats com a arbres d’interès local. De les 50 visites fetes, s’han detectat 12 exemplars destacables per les seves característiques.

L’Ajuntament treballa per estendre aquesta mesura en altres districtes de la ciutat.