Saber com evolucionen els contagis a Barcelona i a Catalunya permet entendre en quina situació es troba la pandèmia de coronavirus al territori. Aquest índex és conegut com la taxa de contagi, Rt, i ens diu, de mitjana, quantes persones pot arribar a encomanar la malaltia una persona que ha donat positiu en covid-19 durant un temps determinat.

Quantes persones pot contagiar un positiu?

Segons les dades que recull l’Agència de Salut Pública de Barcelona dels serveis d’atenció primària, l’Rt a Barcelona és d’1,01 amb data del 21 de febrer i fa dos dies que està per sobre del llindar de l’1 després de 23 dies per sota. Això vol dir que actualment un positiu de covid-19 a Barcelona encomanaria el virus, de mitjana, a una persona durant una setmana.

Alguns experts van alertar que els dies festius del desembre i gener afectaven els resultats a la baixa i no reflectien correctament la realitat. Després de les festes de Nadal, aquest efecte va desaparèixer. En tot cas, hi ha altres paràmetres, com els positius detectats a Barcelona o la pressió hospitalària, que expliquen millor la situació epidemiològica.

Què és l’Rt? Com es pot entendre la taxa de contagi?

Si el valor de l’Rt és 1 vol dir que el nombre de casos es manté constant. L’objectiu és estar per sota d’aquesta xifra, és a dir, que els casos vagin a la baixa. Si hi ha situació contrària i la taxa Rt és superior a 1 hi ha un creixement de casos. Per això, en el gràfic hem destacat el llindar de l’Rt a 1, per veure clarament quins dies ha estat per sota d’aquest valor i quins no.

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’ASPB recull l’evolució diària de l’Rt amb la informació dels serveis d’atenció primària i es calcula la mitjana de casos que pot generar una persona amb covid-19 en set dies.

Dos dies amb una Rt superior a 1

El valor de l’Rt ha estat per sota d’1, és a dir, hi havia una reducció de casos nous, durant 140 dels últims 345 dies. A l’octubre es va registrar una Rt màxima d’1,67. L’1 de novembre la taxa va baixar a 0,98 i es va mantenir per sota d’aquest llindar. El desembre va oscil·lar tant de pujada com de baixada i l’Rt màxima va superar la d’octubre amb 1,71. El gener també va tenir un comportament molt variable tot i que a finals de mes es va estabilitzar. Actualment, la taxa feia 23 dies que estava per sota d’1 però des de fa dos dies ha tornat a superar-lo.

El Clot i el Camp de l’Arpa del Clot registren la taxa de contagi més alta

Les dades publicades per l’Agència de Salut Pública ens permeten acostar la lupa i veure la taxa de contagi de cadascuna de les 67 àrees bàsiques de salut en què es divideix la ciutat. Així, podem detectar que a l’àrea bàsica de salut 010E del districte de Sant Martí, que engloba una part del barri del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot, és on trobem l’Rt més alta, amb 2,55 possibles contagis de mitjana per cada cas positiu, segons l’últim balanç. La més baixa se situa a les Corts, amb una taxa de 0,38.