Un dels índex que ens permet entendre en quina situació està la pandèmia de coronavirus és la taxa de contagi, Rt. Aquest índex ens diu, de mitjana, quantes persones pot arribar a contagiar una persona que ha donat positiu en covid-19 durant un temps determinat. Segons les dades que recull l’Agència de Salut Pública de Barcelona dels serveis d’atenció primària, actualment aquesta taxa a la ciutat és de 1,08. Tot i que l’objectiu és que aquesta xifra sigui inferior a 1, en els darrers dies ha baixat d’1,63 a 1,08.

Què és la Rt? Com entendre la taxa de contagi?

Si el valor de la Rt és 1 significa que el nombre de casos nous es manté constant. L’objectiu és estar per sota d’aquesta xifra, és a dir, que els casos nous vagin a la baixa. Si es dona la situació contrària i la taxa Rt és superior a 1, hi ha un creixement de casos. Per això, en el gràfic hem destacat el llindar de la Rt a 1, per veure clarament quins dies ha estat per sota d’aquest valor i quins no.

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’ASPB recull l’evolució diària de la Rt amb la informació dels serveis d’atenció primària i es calcula la mitjana de casos nous que pot generar una persona amb covid-19 en set dies.

Més d’un nou cas per cada positiu durant el juliol

El valor de la Rt ha estat per sota d’1, és a dir, hi havia una reducció de casos nous, durant 84 dels últims 137 dies. L’índex més baix registrat correspon al 3 de maig, en ple confinament, amb una Rt de 0,7. Des de l’1 de juliol, pràcticament dues setmanes després de la represa, aquesta taxa s’ha tornat a situar per sobre d’1.

Nou Barris, amb l’àrea bàsica de salut amb una taxa més alta

Les dades publicades per l’Agència de Salut Pública de Barcelona ens permeten acostar la lupa i veure la taxa de contagi de cadascuna de les 67 àrees bàsiques de salut en què es divideix la ciutat. Així, podem detectar que l’àrea bàsica de salut 08F al barri de Nou Barris és on trobem la taxa de contagi Rt és més alta, amb 1,79 possibles contagis de mitjana per cada cas positiu.