Conèixer com evolucionen els contagis a Barcelona i Catalunya permet entendre en quina situació es troba la pandèmia de coronavirus al territori. Aquest índex és conegut com la taxa de contagi, Rt i ens diu, de mitjana, quantes persones pot arribar a encomanar la malaltia una persona que ha donat positiu en covid-19 durant un temps determinat.

Quantes persones pot contagiar un positiu de covid?

Segons les dades que recull l’Agència de Salut Pública de Barcelona dels serveis d’atenció primària, l’Rt a Barcelona és de 0,78 a data de 24 de novembre. Aquest indicador s’ha mantingut força estable en els últims 10 dies, amb lleguers increments o baixades, però sempre proper al 0,80. L‘Rt continua per sota d’1 des que va començar el mes de novembre i després de superar-lo durant tot l’octubre.

Què és l’Rt? Com entendre la taxa de contagi?

Si el valor de l’Rt és 1 significa que el nombre de casos es manté constant. L’objectiu és estar per sota d’aquesta xifra, és a dir, que els casos vagin a la baixa. Si es dona la situació contrària i la taxa Rt és superior a 1, hi ha un creixement de casos. Per això, en el gràfic hem destacat el llindar de l’Rt a 1, per veure clarament quins dies ha estat per sota d’aquest valor i quins no.

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’ASPB recull l’evolució diària de l’Rt amb la informació dels serveis d’atenció primària i es calcula la mitjana de casos que pot generar una persona amb covid-19 en set dies.

Novembre amb una Rt inferior a 1

El valor de l’Rt ha estat per sota d’1, és a dir, hi havia una reducció de casos nous, durant 106 dels últims 256 dies. Durant tot el mes de juliol, aquesta taxa es va situar per sobre d’1. L’índex va baixar de forma constant a finals de juliol i a l’agost es va mantenir per sota durant sis dies. La primera quinzena de setembre es va situar a nivells inferiors, però el dia 17, l’índex va tornar a pujar. A l’octubre es va repetir la situació d’increment i es va arribar a una Rt màxima d’1,67. Però l’1 de novembre, l’Rt va baixar a 0,98 i des d’aleshores s’ha mantingut per sota del llindar.

La Vila de Gràcia té l’àrea bàsica de salut amb la taxa més alta

Les dades publicades per l’Agència de Salut Pública ens permeten acostar la lupa i veure la taxa de contagi de cadascuna de les 67 àrees bàsiques de salut en què es divideix la ciutat. Així, podem detectar que l’àrea bàsica de salut 06B al districte de Gràcia, que engloba una part de la Vila de Gràcia, és on trobem la taxa de contagi Rt més alta, amb 2,35 possibles contagis de mitjana per cada cas positiu, segons l’últim balanç. La més baixa se situa en l’àrea que comprén els entorns de la plaça de la Universitat, amb una taxa de 0,3.

Taxa de contagi Rt a les àrees bàsiques de salut de Barcelona