Després del sorteig de les meses electorals, les citacions per ser president, vocal o secretari d’una mesa electoral el 14 de febrer han arribat a aquells als quals els ha tocat. Ser membre d’una mesa és un deure cívic ineludible —indispensable per assegurar el dret a vot i el funcionament d’un sistema democràtic— i transgredir-lo és un delicte penal.

Tot i les mesures covid que ha dissenyat el govern català per als punts de votació —es preveuen tests d’antígens i EPIS—, en un context de pandèmia mundial molts ciutadans tenen reticències de formar part de les meses elecotrals . Hi ha algunes circumstàncies que permeten renunciar a exercir de vocal o president. Una instrucció recull quins són aquests motius, que s’hauran d’acreditar a la Junta Electoral Territorial abans de set dies des de la recepció de la notificació. Després, la Junta disposa d’un màxim de cinc dies per enviar la resolució.

Excepcions per no ser membre d’una mesa

Hi ha causes d’acceptació automàtica d’aquesta renúncia:

 • Tenir més de 65 anys.
 • Tenir una discapacitat o incapacitat permanent o temporal per treballar.
 • Gestació a partir dels sis mesos d’embaràs, baixa maternal i mare lactant durant els primers nou mesos.
 • Tenir cura de menors de vuit anys o persones amb discapacitat.
 • Estar ingressat en un centre penitenciari o un hospital psiquiàtric
 • Haver format part d’una mesa electoral en tres ocasions els últims 10 anys.
 • Ser víctima d’un delicte pel qual s’hagi imposat una pena o mesura cautelar de prohibició d’aproximació quan el condemnat o investigat estigui inscrit al cens del col·legi electoral.
 • Professionals que prestin serveis el dia de les eleccions a les juntes electorals, jutjats i administració pública amb funcions electorals.
 • Serveis essencials de vital importància a la comunitat durant la jornada com metges, sanitaris, protecció civil o bombers.
 • Directors de mitjans de comunicació i caps d’informatius que cobreixin la jornada electoral.
 • Professionals que participin en esdeveniments públics que se celebrin el dia de la votació, previstos amb anterioritat a la convocatòria i que no pugui ser substituït.

Situacions a criteri de la Junta Electoral

En canvi, les causes següents poden utilitzar-se com a excusa, però correspon a la Junta Electoral de cada territori valorar-les:

 • Tenir una lesió, malaltia física o mental que impedeixi exercir les funcions en la mesa.
 • Risc durant els primers sis mesos d’embaràs.
 • Estar a punt d’una intervenció quirúrgica.
 • Pertinença a confessions o comunitats religioses per les quals participar en una mesa electoral sigui contrari o incompatible.
 • El canvi de residència a una altra comunitat autònoma que dificulti assistir-hi.
 • Tenir esdeveniments familiars rellevants el dia de la votació que no es puguin ajornar o comportin pèrdues econòmiques importants.
 • Ser tutor de menors de 14 anys quan l’altre progenitor, fills més grans o ascendents a l’interessat, no es pugui fer càrrec del menor durant la jornada.

Què passa si soc o convisc amb algú de risc?

Una de les preocupacions de molts ciutadans que conviuen amb persones de risc és si podran evitar participar en una mesa. Aquesta és una qüestió que haurà de valorar la Junta Electoral Territorial. El professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, creu que les juntes “haurien d’aplicar el criteri de prudència” per garantir que tothom que desenvolupi aquesta funció el dia de les eleccions ho faci sense por.

Delicte penal i multa per no anar a la mesa

La llei preveu una multa per no anar a la mesa electoral per a aquelles persones que hagin rebut la citació o abandonin la tasca durant la jornada. Hi ha sancions econòmiques en funció del poder adquisitiu del penat i també penes de presó d’entre tres mesos i un any.

A més, aquestes persones tindran antecedents penals, que poden suposar un impediment si es vol optar a un càrrec a l’Administració pública.