Ser membre d’una mesa electoral és un deure cívic ineludible. De fet, la participació dels vocals i presidents de mesa ha de fer possible el correcte desenvolupament de les eleccions a Catalunya 2021 del 14 de febrer.

Si ets major de 65 anys, pots no anar-hi

La llei electoral estableix alguns motius que permeten no anar a la mesa electoral, com per exemple ser major de 65 anys. En aquest cas, es pot sol·licitar la renúncia a la Junta Electoral.

Els qui superin els 70 anys són inelegibles, és a dir, ja no es preveu la possibilitat que formin part de les meses.

És obligatori anar a la mesa si ets persona de risc?

Una de les inquietuds que sorgeixen en l’actual context sanitari, ser o conviure amb una persona de risc, no està recollida en la llista d’excepcions. Per tant, les juntes electorals de zones les valoren cas per cas. “Això no significa que no puguem demanar la renúncia o que no ens la concedeixin”, explica Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona.

Són les juntes electorals les que han de determinar si el motiu argumentat impedeix desenvolupar la tasca encomanada durant els comicis.

Aportar informes o justificants

En cas d’haver rebut la notificació, si ets persona de risc o convivent i vols renunciar a ser membre de la mesa has d’haver enviat una petició a la Junta. Aguirre explica que cada ciutadà pot escriure el text tenint en compte les consideracions següents:

  • Explicar els motius i citar la instrucció 6/2011. Concretament, el 2.1 de l’apartat segon, relatiu a “la lesió, dolència, malaltia física o psíquica que impedeix exercir les funcions de membre d’una mesa”.
  • Aportar un certificat mèdic de la persona de risc.
  • En cas d’haver teletreballat per evitar aquest risc, també es pot presentar un justificant o certificat de l’empresa on s’exposi aquesta qüestió. Les persones convivents també el poden adjuntar.
  • Enviar-ho a la nostra Junta Electoral de Zona abans de set dies (termini ja finalitzat en molts casos).