El pressupost 2022 de l’Ajuntament de Barcelona que s’ha aprovat en el ple de desembre torna a ser de rècord. Arriba als 3.406 M €, la xifra més alta fins ara, que creix un 4,7 % respecte dels comptes del 2021. Amb aquesta quantitat, es preveu una despesa corrent (per al funcionament de la ciutat) de 2.529 M €, i unes inversions (obra nova) de 753 M € per fer actuacions com la superilla de l’Eixample, la reforma de la via Laietana o el tramvia de la Diagonal.

Si s’hi afegeixen les inversions de les empreses municipals (B:SM i l’Institut Municipal d’Habitatge) la quantitat total per finançar obres noves és de 903 M €. Del total d’inversions, la transformació urbana s’emporta el pessic més elevat (200 M €), seguida de l’habitatge (187,1 M €), el manteniment d’espais i vials (106 M €), la promoció econòmica (64 M €) i els equipaments (62,8 M €).

Les inversions més elevades

Fons europeus i més deute

Els comptes del 2022 creixen, en part, perquè s’han previst 153 M € dels fons Next Generation de la Unió Europea. A més, s’incrementarà el deute en 100 M € per finançar les inversions. Les previsions és tancar l’any amb un endeutament del 34 % respecte els ingressos corrents, per sota del topall del 75 % que permet la llei. En la despesa corrent, destaca la nova contracta de neteja (290 M €) o les transferències al transport públic metropolità (179 M €). Els serveis socials reben 203 M €.

Congelació de taxes i impostos

El plenari també ha aprovat de forma definitiva les ordenances fiscals del 2022, que inclouen la congelació d’impostos i taxes municipals. Els bars i restaurants tindran per tercer any consecutiu una bonificació del 75 % en la taxa de terrasses. Com a novetat, s’ha inclòs una bonificació del 30 % en l’IBI als immobles d’ús industrial que instal·lin plaques solars. També tindran una rebaixa del 30 % en la taxa de residus els veïns amb porta a porta que reciclin més.