L’impacte del coronavirus a Barcelona es reparteix de manera diferent en els 73 barris, segons l’edat i el nivell socioeconòmic dels ciutadans. Les dades més recents dels casos positius de covid-19 als barris publicades per l’Agència de Salut Pública de Barcelona mostren una incidència més elevada de la pandèmia als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris.

Els barris de Barcelona amb la taxa més alta de casos de coronavirus: Montbau i la Vall d’Hebron

El barri amb una taxa més elevada és Montbau, amb 3.717 casos per cada 100.000 habitants, a causa de l’envelliment de la població en aquest territori. El segueix la Vall d’Hebron, amb 2.895 positius per cada 100.000 habitants, i Vallbona, amb 2.845 casos. A continuació destaquen la Marina del Prat Vermell (2.087) i la Font de la Guatlla (1.701). Els casos confirmats del mapa són persones a qui s’ha fet una prova amb resultat positiu. Aquesta incidència no vol dir que siguin els barris amb més casos en xifres absolutes. La incidència mitjana a Barcelona és de 844 casos per cada 100.000 habitants.

Segons la darrera actualització de l’Agència de Salut Pública, Montbau té una incidència de casos de coronavirus 10 vegades més alta que el Gòtic (363 positius per cada 100.000 habitants) i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (392), a l’altra cara de la moneda. Tot i això, cal destacar que el barri amb menys incidència és la Clota (291 casos per cada 100.000 habitants). A banda de tenir poca densitat de població, els positius en xifres absolutes marquen que hi ha dos casos confirmats i per això la incidència és minsa.

A la part baixa de la taula també hi trobem Pedralbes (428), Baró de Viver (487) i la Vila Olímpica del Poblenou (508). El 8 de maig, barris de Sarrià – Sant Gervasi com les Tres Torres i Sant Gervasi – Galvany han escalat posicions en incidència i ja no hi consten en aquest extrem de la forquilla -a l’abril tenien una incidència que va arribar a multiplicar per 12 la de Montbau-.

En aquest mapa sorprenen les dades de coronavirus a Ciutat Vella, ja que si el nivell socioeconòmic és clau per a la taxa d’afectats, barris com Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i el Gòtic tenen una incidència inferior. Segons l’Ajuntament, això pot ser pel fet que la població immigrant és més jove.

Els més grans de 75 anys a Vallbona, els més vulnerables

Si filtrem les dades de casos positius als barris per la franja d’edat, es pot constatar que els més grans de 75 anys continuen sent la població més vulnerable als barris de la zona nord (vermell més enfosquit al mapa) però també destaquen altres territoris. Vallbona es manté com el territori amb més incidència amb 21.379 casos per cada 100.000 habitants. En segon lloc hi ha la Vall d’Hebron (12.687) i, a continuació, Montbau (12.212); Vallvidrera, les Planes i el Tibidabo (11.012), i la Font de la Guatlla (10.008). En aquest grup d’edat també despunta el Poblenou, que ha multiplicat la taxa per sis en un mes, i la Bordeta, que l’ha triplicat

Més de 14.000 casos confirmats de coronavirus a Barcelona

Segons l’última actualització de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el nombre de persones amb coronavirus amb test positiu al laboratori és de 14.141 barcelonins. La diferència entre homes (5.967) i dones (8.174) es va ampliant a mesura que avança la pandèmia. Del total de casos confirmats a Barcelona, 2.861 són persones que viuen o treballen en residències geriàtriques.

Els gràfics següents (clica les fletxes per veure’ls) mostren l’evolució dels casos positius de coronavirus a Barcelona. El primer permet observar com varien els contagis nous dia a dia i el segon, representat amb un gràfic de línies, ensenya les persones acumulades que han donat positiu en una prova.

La Sagrada Família i la Nova Esquerra de l’Eixample concentren més positius en xifres absolutes

Si fem una anàlisi dels casos confirmats de la covid-19 amb xifres absolutes (per tant, sense tenir en compte la densitat de població de cada barri), l’afectació és diferent. La Sagrada Família (607), la Nova Esquerra de l’Eixample (522) i Sant Andreu (461) concentren més barcelonins positius de coronavirus.