Els vianants tindran prioritat absoluta en els eixos verds de la superilla de l’Eixample, que seran sense asfalt, amb un panot renovat i porós, i amb més vegetació. L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el model de carrer que s’implantarà en aquest mandat al Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. Hi han treballat els quatre equips guanyadors del concurs d’idees per dissenyar els carrers, que ara elaboraran el projecte executiu.

eixos verds Eixample superilla

De l’asfalt al panot permeable

L’asfalt per on passen ara els cotxes s’aixecarà i el paviment principal serà el panot. El disseny serà el mateix, però es buscarà un model renovat amb material reciclat i porós perquè filtri l’aigua. El alguns punts s’optarà pel granit per identificar equipaments, llocs singulars o edificis patrimonials. El paviment ha de permetre filtrar el 30 % de l’aigua de la pluja al terreny, que es recollirà sobretot en les noves àrees de vegetació que es crearan en l’espai que ocupa ara l’asfalt.

Ni llambordes ni asfalt, panot i plataforma única. Que la gent s’apropiï dels carrers perquè són nostres”
Janet Sanz, tinenta d’alcalde d’Urbanisme

Els eixos verds de la superilla de l’Eixample seran de plataforma única, sense diferència entre la vorera i la calçada. Els vehicles seran “agents convidats” que hi podran circular a 10 km/h i sense creuar els carrers en línia recta, ja que se’ls obligarà a girar en algunes cantonades. S’hi garantirà el pas de vehicles d’emergències, recollida d’escombraries i neteja. La càrrega i descàrrega es permetrà en franges concretes.

Més arbres i zones verdes

Els carrers que es transformaran dedicaran com a mínim un 10 % de la superfície a zones verdes. Els arbres tindran molt més protagonisme i se’n plantaran de nous a la part central del carrer perquè puguin créixer més i aconseguir més frondositat. Es calcula que als 21 eixos de la futura superilla de l’Eixample (ara només se’n faran quatre), es plantaran 4.000 arbres nous, sobretot lledoners i til·lers, tot i que també hi haurà altres espècies.

A banda dels arbres, els eixos verds tindran dues franges de vegetació, una d’entre sis i set metres i una altra d’entre dos i tres i mig.

Il·luminació més baixa i més mobiliari urbà

La renovació dels carrers afectarà també la il·luminació, amb fanals més baixos situats al centre de la via per fer llum als vianants i afavorir l’ús social dels eixos verds. Precisament per fomentar això, hi haurà bancs, fonts, zones de joc i taules. S’estudiarà que part d’aquest mobiliari urbà sigui mòbil. En cada tram de carrer es crearà una zona d’estada i un espai de joc infantil.

Inici d’obres: juny del 2022

En els propers mesos, els quatre equips guanyadors del concurs d’idees elaboraran el projecte executiu de cada carrer (Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona). També es farà el mateix amb les quatre places que es crearan a les cruïlles de Consell de Cent amb els eixos verds. La intenció de l’Ajuntament és començar les obres el juny del 2022 i acabar-les el primer trimestre del 2023 (abans de les municipals del maig). La inversió global per a carrers i places és de 37,8 M €.

En paral·lel al treball més tècnic, s’ha dissenyat un procés participatiu per definir el model nou d’espai públic. Una de les accions que s’han fet han estat marxes exploratòries per incorporar perspectiva de gènere en la transformació dels carrers.