Més de 6.500 aspirants estan convocats, aquest dissabte, a fer els primers exàmens del procés de selecció per a les 282 places de la Guàrdia Urbana que convoca l’Ajuntament de Barcelona. Les proves es fan en tres centres: la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i el Pavelló 2 de Fira de Barcelona, a l’Hospitalet de Llobregat.

La finalitat d’aquesta convocatòria és incorporar 282 nous agents abans de finals del 2021. Jaume Collboni, primer tinent d’alcalde, ha recordat que a l’inici d’aquest mandat un dels objectius del govern municipal de coalició era augmentar en 1.000 els efectius de Guàrdia Urbana per donar resposta a “una demanda creixent de la ciutadania de tenir més seguretat i millor convivència“.

Quatre proves en un dia

Durant aquesta jornada, els aspirants faran la primera prova de la fase selectiva (cultural i teòrica), la segona (aptitud) i la tercera (coneixements de llengua anglesa). A més, també s’hi realitzarà la primera part de la sisena prova, que consisteix en tres qüestionaris corresponents a la prova de personalitat i competències.

De fet, entre les proves a què se sotmeten els aspirants hi ha un test d’actualitat, que enguany ha estat reformulat després que l’any passat només el van aprovar una de cada 10 persones.

Mesures de seguretat

Aquest any, s’ha elaborat un protocol especial per garantir les mesures de seguretat contra el coronavirus i assegurar el funcionament de les proves. D’aquesta manera, s’hi han destinat 541 treballadors municipals coordinats per la Gerència de Recursos, agents de la Guàrdia Urbana i auxiliars de seguretat.

Algunes de les mesures que s’han establert són una distància mínima d’1,5 metres entre els aspirants, l’ús de mascareta en tot moment mentre es romangui a les instal·lacions, ventilació natural a totes les aules i portes i finestres obertes durant l’examen. A més, en totes les aules i lavabos hi ha gel hidroalcohòlic.

També, en aquesta línia, no poden accedir a fer les proves els aspirants amb símptomes compatibles amb la covid-19. Tampoc persones diagnosticades de la malaltia que no hagin acabat el període d’aïllament o les que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de coronavirus. En aquest sentit, abans de començar la prova, els aspirants hauran de fer una autodeclaració responsable.

Un 30 % dels aspirants són dones

Dels més de 6.500 aspirants, el 30 % són dones. És el percentatge de dones candidates a la Guàrdia Urbana més alt de la història del cos de policia barceloní. De fet, l’Ajuntament de Barcelona ha estat la primera administració que ha introduït la reserva de places per a dones a les convocatòries de policia. Ho ha fet arran de la modificació de la Llei de les policies locals que estableix que el percentatge de places per a dones ha d’estar entre el 25 i el 40 % del total de places convocades. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, es va decidir incloure la quota màxima que la llei permet, el 40 %.

Més novetats de la convocatòria

A banda de la quota reservada per a dones, les bases de la convocatòria presenten més novetats com l’eliminació de l’alçada com a requisit d’accés, la flexibilització del criteri sobre els tatuatges (es permetran els tatuatges, excepte si el seu contingut és contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d’ètica de la policia de Catalunya) i també s’ha incorporat la prova de coneixements de llengua anglesa de nivell B2. Aquesta prova, però, serà de caràcter voluntari i no eliminatori, i permetrà a les persones aspirants millorar fins a cinc punts la nota final de l’oposició.