classe buida inici curs escolar

Durant aquest curs escolar és possible que es detectin casos de coronavirus a la teva escola. En aquest cas, s’organitzaran els corresponents aïllaments i quarantenes per poder tallar les cadenes de transmissió i evitar que la malaltia s’estengui.

En aquests casos, és important saber quins passos hem de seguir si hi ha un cas sospitós, o confirmat, de coronavirus al nostre voltant.

Quan m’haig de confinar?

El Departament de Salut especifica en quins casos ens hem de confinar si tenim un possible cas de coronavirus a l’escola:

  • Cas sospitós: Mentre no se sàpiga el resultat de la PCR, només els germans que vagin a la mateixa escola s’han de quedar a casa. La resta de companys, tant del cas sospitós com dels germans, hauran de continuar fent vida normal.
  • Cas confirmat: Fins i tot, un cop es confirmi el cas, els companys hauran de continuar anant a l’escola fins que la direcció del centre educatiu comuniqui el contrari. La direcció, per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial, serà qui informarà sobre quan i fins quina data s’ha de deixar d’anar a classe.

Quant temps de confinament hauré de fer?

Com especifica Salut, això depèn del que indiqui el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial però, generalment, els períodes obligatoris d’aïllament i quarantena són els següents:

  • Casos confirmats: Han de fer aïllament a casa durant 10 dies, encara que siguin persones asimptomàtiques. A més, caldrà que l’estudiant hagi estat com a mínim tres dies sense cap símptoma abans de tornar a l’escola.
  • Contactes estrets: En aquests casos, es farà una quarantena de 10 dies, encara que la PCR surti negativa. La quarantena coincideix amb el període d’incubació del virus, és a dir, el temps en el qual poden aparèixer els símptomes. A més, si la PCR surt negativa, pot ser necessari fer un test d’anticossos per descartar que no es tracti d’un procés ja passat i curat.

M’haig de fer una PCR? Quan i a on?

Amb l’inici del curs escolar i els primers aïllaments de grups bombolla, Salut prioritzarà les PCR a les escoles abans que als CAP si hi ha un cas positiu en una classe. Ho farà amb unitats mòbils que es desplaçaran als centres per fer els tests.

En aquest sentit,  les escoles estan fent arribar a les famílies una autorització per poder fer tests al centre educatiu, en cas que es consideri necessari. A més, si la PCR es fa a les escoles, els resultats estaran disponibles a través de l’aplicació La Meva Salut i també es comunicaran per SMS o telefònicament.

Què passa si no vull autoritzar la PCR?

Si les famílies no donen el consentiment per fer el test, els infants hauran de fer quarantena domiciliària durant 10 dies. Tot i signar l’autorització, Salut puntualitza que les famílies tenen dret de modificar-la o de denegar una prova concreta.

I si ja he passat el coronavirus?

Cal destacar que els infants que hagin estat diagnosticats de coronavirus en els últims sis mesos, ja sigui amb una PCR o mitjançant un test serològic, no s’hauran de tornar a fer la prova ni tampoc fer quarantena. Això serà així, fins i tot  en cas que se’n diagnostiqui un cas en el seu entorn proper o s’aïlli el grup bombolla del qual formen part.