Cotxe de la Guàrdia Urbana

(ACN) La nova convocatòria d’oposicions a guàrdia urbà elimina el requisit de l’alçada dels aspirants. La síndica de greuges havia reclamat en diverses ocasions que es rebaixés, i el mateix tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ja ho va anunciar el passat cap de setmana. També es flexibilitza el criteri sobre els tatuatges i s’hi incorpora una prova voluntària d’anglès. A banda hi ha canvis en la prova de cultura general.

L’Ajuntament ha convocat 282 places per entrar a formar part del cos, 22 més de les previstes per les vacants de la convocatòria de 150 places del 2018 i les 233 del 2019. Els aspirants tenen ara 20 dies naturals per presentar les instàncies.

Pel que fa a la qüestió dels tatuatges, es permetran excepte si el contingut és “contrari als principis, valors i competències” establerts al Codi d’ètica de la policia de Catalunya.

Com són les proves

El temari inclou ordenament jurídic estatal, autonòmic i local, aspectes com els principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local o l’ètica i la deontologia professionals.

La prova d’anglès, de nivell B2, és de caràcter voluntari i no eliminatori i permetrà millorar fins a cinc punts la nota final de l’oposició.

A la de cultura general, la novetat és que es consideren actualitat política, econòmica, social i cultural les notícies publicades en mitjans de comunicació els últims sis mesos.

Incentivar les dones

D’altra banda, i amb l’objectiu d’incrementar la presència de dones dins la Guàrdia Urbana, l’Ajuntament inicia una campanya comunicativa amb el missatge “Som dones, som urbanes”. Sota aquest lema es faran tot un conjunt d’accions de sensibilització per promoure que més dones vulguin formar part del cos.