mobilitat regions sanitàries

La mobilitat dels ciutadans i els desplaçaments a un altre municipi o entre regions sanitàries es va ampliant a mesura que s’avança en les fases de desescalada. Les restriccions per moure’s continuen vigents, exceptuant només motius laborals. I, tot i que es pot sortir del domicili per anar a comprar i a treballar i amb menys restriccions que a l’inici del confinament, molts es pregunten quan es podrà anar a un altre municipi i, els barcelonins, sortir de Barcelona? Repassem els desplaçaments que permet la fase 1 i les diferències amb la fase 2.

Quan es pot canviar de municipi?

Una de les novetats de la fase 0,5 respecte a la fase 1 és que es permet canviar de municipi, sempre dins de la teva regió sanitària. Això ja es pot fer a les regions de sanitàries de Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i l’Alt Pirineu – Aran, Catalunya Central —des de l’11 de maig— i les Lleida, Girona, Catalunya Central i les àrees del Garraf i l’Alt Penedèsdes del 18 de maig.

Pel que fa a Barcelona, a partir de l’1 de juny -i encara que la ciutat es manté a la fase 1- es permet la mobilitat per tots els municipis de l’àrea metropolitana. El Govern espanyol ha acceptat la petició de Salut i ha permès unificar les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Fins ara, els barcelonins no podien sortir de la ciutat si no era per motius de força major o professionals. Només hi haurà una excepció: en queden excloses les comarques de l’Alt Pendès i el Garraf (incloses dins de la regió sanitària de Barcelona), que passen a la fase 2.

Moviment entre regions sanitàries

Poder visitar familiars i amics d’una altra regió sanitària o viatjar-hi serà un dels darrers passos que es permetran. La flexibilització del moviment entre territoris serà a la fase 3.

Províncies o regions sanitàries?

Tot i que molts es poden preguntar quan es podrà viatjar entre províncies, la qüestió és que el procés de desescalada a Catalunya es basa en les nou regions sanitàries definides per la Generalitat i no pas en les províncies, com passa a la resta de les comunitats autònomes. D’aquesta manera, cal tenir en compte que tot el que està permès fer depèn de la fase i de la regió sanitària a la qual pertanyi el teu municipi.