Les d’aquest diumenge són unes eleccions al Parlament de Catalunya atípiques, marcades per la pandèmia i això ha tingut una repercussió directa en l‘obertura dels col·legis electorals. Quan eren gairebé les 11 del matí, nou meses de la ciutat no s’havien constituït per diversos motius (22 al conjunt de Catalunya). No ha estat fins a les 11.15 h que el 100 % de taules ho havien fet, més de dues hores tard sobre l’horari previst, les 10 h. Els districtes amb més afectacions han estat els de Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí.

Segons el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha de ser la Junta Electoral la que decideixi i estudiï cada cas. Ha explicat que al migdia, en una reunió es decidirà què fer amb les meses que s’han constituït més tard de les 10 h. Tot i això, Solé creu que es “podrà mantenir l’horari fixat”. Recordem que en aquests casos els ciutadans afectats no poden votar a la mesa del costat ni en cap altre col·legi electoral proper.

Alguns experts, però, afirmen que la llei només ho estableix en el cas que les votacions s’interrompin per algun motiu.

En cas que alguna mesa no s’hagués constituït, s’obria la possibilitat de convocar una segona votació el 16-F. A Barcelona, però, finalment, s’han constituït totes i, per tant, això queda descartat.

Xifres similats a les del 2017 al conjunt de Catalunya

Segons la Generalitat, al conjunt de Catalunya, a les 10 h, s’havia assolit el mateix percentatge de constitució de meses que el 2017. El conseller Bernat Solé creu que “malgrat la percepció d’incertesa i d’inseguretat que podien tenir aquestes eleccions, hem traslladat un missatge de plena seguretat”. Assegura que s’ha fet bé la “primera part de la feina” i que ara cal que tothom acudeixi a votar al seu col·legi “prenent totes les mesures” i “fent un exercici de civisme i de responsabilitat“.