El pressupost per al 2020 de l’Ajuntament de Barcelona, que ja ha estat aprovat pel plenari municipal, serà de xifres rècord. Per primera vegada, el global dels comptes supera els 3.000 M €, un 14,6 % més respecte al pressupost prorrogat del 2019. L’augment dels ingressos (amb una pujada de taxes i impostos) preveu incrementar la despesa corrent (2.386 M €) i també les inversions, que superaran els 600 M €.

Els comptes arriben després de l’acord entre el govern municipal, ERC i Junts per Catalunya. Entre altres mesures, els republicans van forçar un increment de 100 M € en el capíto59l d’inversions per a habitatge i rehabilitació.

Les inversions principals del 2020

El gruix més important dels 621,8 M € d’inversió que inclou el pressupost municipal són per a habitatge (171,1 M €), seguit de les obres de transformació urbanística i de l’espai públic (169,5 M €). Les inversions més destacades són:

La despesa corrent puja en totes les àrees

El cost de fer funcionar la ciutat, és a dir, la despesa corrent del pressupost (2.386 M €), puja en totes les àrees, especialment en medi ambient, serveis socials, seguretat i mobilitat i educació. Aquest és el detall de la despesa en cara àrea:

 • medi ambient: 415,1 M € (+ 26,4 M €)
 • serveis generals (manteniment d’edificis municipals): 404,7 M € (+ 18,1 M €)
 • serveis socials: 356,7 M € (+ 23,8 M €)
 • seguretat i mobilitat (Guàrdia Urbana): 315 M € (+ 21,6 M €)
 • transport públic: 185,7 M € (+ 17,6 M €)
 • cultura: 153,7 M € (+ 7,2 M €)
 • habitatge i urbanisme: 147,7 M € (+ 20,6 M €)
 • educació: 139,3 M € (+ 22,5 M €)
 • promoció econòmica i ocupació: 93,8 M € (+ 7,2 M €)
 • participació i atenció ciutadana: 65,1 M € (+ 6,5 M €)
 • transformació digital: 57,3 M € (+ 6,9 M €)
 • esport: 26 M € (+ 2,7 M €)
 • salut: 25,8 M € (+ 5,2 M €)

Pujada d’impostos i taxes municipals

L’augment de les inversions i la despesa corrent es deu, en bona part, a l’increment de la recaptació després de la pujada de taxes i impostos que va aprovar el Ple al desembre. En el cas dels impostos, l’Ajuntament preveu recaptar 43 M € més amb l’IBI per l’adequació als nous valors cadastrals. Pel que fa a les taxes (350,9 M €), els comptes pronostiquen 80,3 M € més de recaptació.

Bona part d’aquest increment s’atribueix a la taxa de terrasses, les noves tarifes de les àrees verda i blava i el recàrrec a la taxa turística, amb què l’Ajuntament preveu recaptar 77,2 M € més. El consistori també ha previst als comptes més ingressos de l’Estat, amb 128,2 M € més respecte a les transferències del 2019.