El Ple del mes de gener va donar llum verda al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per al 2020, amb el suport dels dos grups del govern (Barcelona en Comú i el PSC), ERC i Junts per Catalunya. Amb l’aprovació definitiva, ens submergim en els comptes municipals per analitzar-ne en detall les despeses corrents.

En aquest gràfic, pots veure totes les àrees de despesa del pressupost municipal representades en rectangles i diferenciades per colors. Com més gran és la figura, més milions d’euros s’hi destinaran enguany. A més, si cliques en qualsevol dels rectangles, veuràs com es reparteix la partida pressupostària en programes més concrets. En aquest cas, la mida dels rectangles també és proporcional a la despesa que suposa.

Quin cost té fer funcionar una ciutat de l’envergadura de Barcelona? Quina despesa suposa l’enllumenat? Quants diners públics es destinen a les festes populars? Les respostes a totes aquestes preguntes les trobem al llibre verd del pressupost municipal, que desglossa al màxim detall els comptes per al 2020. El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona d’enguany preveu una despesa corrent de 2.386 milions d’euros.

El programa a què es destinarà més diners públics serà al de serveis socials, amb 343,5 M €. Dins d’aquest gran bloc, l’assistència social primària és la partida que té més pes i engloba l’atenció a diversos col·lectius com les famílies, els refugiats o les dones víctimes de violència masclista.

En segon lloc queda el programa de benestar comunitari, amb 336,3 M € de despesa corrent. Darrere d’aquesta etiqueta, hi trobem serveis tan bàsics com la neteja viària (173 M €), la recollida i gestió dels residus (104,7 M €), l’enllumenat públic (28,7 M €), el clavegueram (19,7 M €) i l’abastament d’aigua potable als domicilis de la ciutat (7,6 M €).

La seguretat i la mobilitat és la tercera partida amb més pes en la despesa corrent del pressupost municipal d’enguany. Dels 312,6 M € previstos per a aquesta àrea, un 60,6 % es destinarà a la seguretat i ordre públic.

En canvi, les àrees amb menys dotació són la investigació i innovació (2,4 M €) i les pensions (0,3 M €).

Mig miler d’inversions en el pressupost municipal del 2020

Un altre apartat destacat del llibre verd del pressupost municipal és l’annex de les inversions. Enguany comptaran amb una xifra rècord, 621,8 M €. L’habitatge (171,1 M €) i la transformació urbanística (169,6 M €) seran les àrees amb més pes dins d’aquesta partida. Entre el mig miler d’inversions previstes, hi ha grans projectes de ciutat com el túnel de les Glòries Castillejos-Badajoz (48,3 M €), la construcció d’equipaments a la plaça de Sarrià (10,6 M €), la construcció de la Biblioteca Concili de Trento – Gabriel García Márquez (8,8 M €) o l’adquisició de les casetes d’Encarnació per construir-hi una nova escola bressol (8,8 M €), entre altres actuacions.