Un informe de l’interventor general de l’Ajuntament, al qual ha tingut accés betevé, descarta que el govern d’Ada Colau hagi d’aplicar retallades en el pressupost del 2018. El document s’ha fet a petició de l’oposició, que en el ple del juliol va reprovar l’equip de Colau per l’estat de les finances municipals. Abans de vacances, els grups van alertar de retallades per desajustos en el pressupost, però el govern va negar el terme i parlava de “reprogramar” algunes inversions.

L’informe apunta que amb data 30 de juny, els ingressos i les despeses van pujar per igual 22,42 milions d’euros, i van elevar el pressupost a 2.762,95 M €. L’interventor també fa una previsió de tancament de comptes a finals d’any. En una primera simulació duplica tots els imports ja executats amb data 30 de juny, com si en la segona meitat de l’any es gastés el mateix que a la primera, i preveu tancar el 2018 amb un superàvit de 409 M €. En una segona simulació, més realista segons els experts, té en compte el grau d’execució de cada partida els anys anteriors, i estima tancar l’exercici amb 18 milions de superàvit.

“No hi haurà cap retallada”, afirma el gerent d’Economia, Jordi Ayala, basant-se en l’informe de l’interventor. “Es gastarà més aquest any que l’anterior, i no hi ha d’haver cap preocupació perquè hi hagi cap retallada”, afegeix. Per Ayala, l’informe no constata “cap de les sospites” de l’oposició i dona per garantida la solvència financera de l’Ajuntament. El gerent d’Economia assegura que el pressupost es podrà complir i que si hi ha cap endarreriment en alguna inversió no serà per motius econòmics.

El cas de les plusvàlues

Les alarmes que l’oposició va posar en les finances municipals van forçar el govern de Colau a reconèixer una caiguda d’ingressos de la plusvàlua. Quan falten tres mesos per tancar l’any, Ayala sosté que la recaptació d’aquest impost es manté en xifres similars als del 2017. Si l’any passat es van recaptar 193 M € en plusvàlues, la previsió és tancar el 2018 amb 187 milions. La xifra, però, és molt més baixa de la previsió que figura en el pressupost, 230 M €, i que el govern preveu compensar amb altres ingressos.

El 13 juliol, en ple debat sobre l’estat de les finances municipals, el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, va admetre que el govern tindria cinc milions d’euros menys per invertir en tot el mandat respecte a la previsió inicial (de 1.675 a 1.670 M €). Una setmana després, al ple del 20 de juliol, Pisarello va dir que amb la caiguda d’ingressos per la plusvàlua i el que deuen la Generalitat i l’Estat a Barcelona, el 2019 caldrà reduir un 1 % de tot el pressupost, uns 27 milions d’euros. El govern no ha tancat encara els comptes per a l’any que ve.