ajudes coronavirus catalunya

El confinament per la crisi del coronavirus a Espanya ha paralitzat molts sectors i el Govern espanyol i la Generalitat han pres mesures per tal d’ajudar amb el pagament de quotes i altres serveis, mesures que també es deuen als ERTO realitzats a moltes empreses. Resumim les mesures econòmiques extraordinàries per la covid-19 a continuació, en aquesta guia per entendre què s’ha aprovat, a partir de quan i com pots sol·licitar-ho si et trobes afectat i vols acollir-t’hi.

Ajudes al lloguer

El Govern espanyol ha aprovat ajudes al lloguer pel coronavirus a través de microcrèdits públics (prop de 700 milions d’euros) per poder fer front al pagament del lloguer. Hi poden accedir les persones que ho necessitin i hauran de retornar el préstec (sense comissions ni interessos) en un termini de sis anys, ampliable a 10. Per acollir-se a les ajudes al lloguer, s’amplien els criteris de vulnerabilitat i s’hi inclouen persones a l’atur, treballadors afectats per un ERTO o autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos.

Actualment, aquests ajuts han quedat aturats. La Generalitat ha frenat la recepció de sol·licituds perquè la convocatòria ha quedat desbordada.

ajudes lloguer catalunya

Ajudes als autònoms a Catalunya

Les ajudes per a autònoms a Catalunya es poden sol·licitar des del 6 d’abril. Són els ajuts de la Generalitat de Catalunya que permeten als autònoms una prestació econòmica de fins a 2.000 euros per als qui acreditin una reducció “dràstica i involuntària” de la facturació com a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus, el confinament i el decret d’estat d’alarma. També es concedeixen ajudes a autònoms o microempreses que tinguin contractades més de 10 persones i que hagin mantingut la plantilla mitjançant un ERTO o la reducció de la jornada. L’Administració subvencionarà el 50 % del salari mínim interprofessional de tres treballadors durant sis mesos.

El Govern espanyol també ha aprovat la moratòria de la quota d’autònoms per als propers mesos després que aquest 31 de març ja s’hagi cobrat la quota, malgrat que els treballadors han estat 15 dies sense poder treballar amb normalitat. Ara bé, segons el BOE, els autònoms també hauran de pagar la quota del mes d’abril. La moratòria s’aplicarà a les quotes del maig al juliol.

Ajudes a les treballadores de la llar i els treballadors temporals acomiadats

L’Estat també ha aprovat mesures i ajudes per a treballadores de la llar que s’han quedat sense feina. Podran percebre una ajuda de 440 euros al mes. La mateixa ajuda serà la que rebran els treballadors temporals acomiadats durant l’estat d’alarma i que no han cotitzat el temps suficient per poder percebre el subsidi d’atur.

Prohibits els talls de subministrament: aigua, llum i electricitat

El Govern espanyol ha decretat que les companyies de subministraments bàsics (aigua, llum i electricitat) no podran tallar el subministrament a ningú mentre estigui en vigor l’estat d’alarma pel coronavirus.

Compensacions als menjadors escolars

La Generalitat compensarà les pèrdues a les associacions de mares i pares d’alumnes que prestin directament el servei de menjador en centres educatius de titularitat de la Generalitat. En cas que l’AMPA subcontracti el servei a una empresa o entitat, podrà reclamar l’ajuda econòmica.

Rescat de les entitats esportives

El govern català ofereix 10 milions d’euros en préstecs d’entre 20.000 i 300.000 euros a les entitats esportives afectades pel coronavirus a retornar en cinc anys i amb un any de carència en l’inici del pagament. També s’han pressupostat 14,5 milions d’euros per a les federacions i els consells esportius.

Transport públic gratuït fins al 9 d’abril

L’ATM va aprovar fer el transport públic gratuït a Barcelona durant una setmana, del 2 al 9 d’abril. La mesura va ser excepcional per facilitar el desplaçament de treballadors de serveis essencials. La iniciativa va afectar metro, bus, Ferrocarrils de la Generalitat, TRAM, Rodalies i busos metropolitans. Actualment, però, el transport públic torna a ser de pagament per a tothom. Ara bé, l’ATM està estudiant com compensar els usuaris que tinguin targetes com la T-Jove o la T-Usual, per tal que puguin descomptar-se els dies en què no s’han pogut utilitzar els títols.

t familiar tmb barcelona