sororitat significat definicio origen

Som a 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i des del btv llengua hem volgut desgranar un dels mots que més es relacionen amb el feminisme i les dones des de fa uns anys: la sororitat. D’on prové el terme? Quin significat té i quan es va estendre? Acompanya’ns en aquesta capbussada lingüística pel món de les dones.

“Sororitat”: primeres germandats femenines

Inicialment, el terme sororitat s’utilitzava en anglès sisterhood per fer referència als grups d’estudiants universitàries que conformaven un grup en germandat per donar-se suport i crear vincle, de la mateixa manera que passava amb les fraternitats, masculines. Va ser en aquests entorns que, juntament amb la paraula fraternity, va anar sorgint el terme sorority

El mot sororitat està format a partir del llatí sŏrŏr, ōris, “germana” i el sufix –itat amb el sentit de “qualitat de”. Amb el temps ha esdevingut un concepte imprescindible en la lluita feminista.

Unamuno ja hi va pensar abans

Tot i que el mot sororitat es va començar a usar amb consciència cap als anys 70, com veurem, el cert és que molt abans ja se n’havia parlat a Espanya

Concretament, Unamuno hi va fer referència als anys 20 del segle passat, quan es va preguntar com és que existien els mots fraternitat i fraternal i no, en canvi, sororitat i sororal. Va fer-ne una reflexió al pròleg de La tía Tula (1921) i també va publicar un article la revista argentina Caras y caretas — en què s’hi referia així: 

Fraternal? No: s’hauria d’inventar una altra paraula que no existeix en castellà. Fraternal i fraternitat venen de frater, Antígona era soror, ‘germana’. I seria convenient potser parlar de sororitat i de sororal, de germandat femenina”
Miguel de Unamuno

I reblava l’article dient: 

Si les feministes es posessin a estudiar la meravellosa sororitat d’un eixam [d’abelles] quants arguments que en traurien per a les seves tesis!”
Miguel de Unamuno

El feminisme treu “sororitat” a la llum

Els anys 70, Kate Millett, un referent del feminisme contemporani, va reivindicar el terme sisterhood i el va omplir de significat feminista. Aquesta escriptora, activista i artista va escriure un dels llibres que ha esdevingut referent de la primera anàlisi sobre el patriarcat com a sistema de poder a Política sexual, la seva tesi doctoral. 

Anys més tard, Marcela Lagarde, antropòloga i actualment una de les referents feministes de Llatinoamèrica, va continuar reivindicant aquesta paraula, a la qual va aportar més dimensió: 

[…] significa l’amistat entre dones diferents i semblants, còmplices que es proposen treballar, crear i convèncer, que es troben i es reconeixen en el feminisme per viure la vida amb un sentit profundament alliberador”
Marcela Lagarde


“Sororitat”, neologisme de l’any el 2018

Aquesta paraula va ser escollida neologisme de l’any el 2018, al davant de nou paraules més. Però, com apareix el mot sororitat definit ara al diccionari? Si consultem el DIEC2 —de l’Institut d’Estudis Catalans— hi trobem una una accepció actual:

  • “sororitat”: f. [SO] Relació de solidaritat entre dones, especialment quan té per objectiu la consecució de llur empoderament i la lluita contra l’opressió. 

Si ens hi fixem bé, s’evita la utilització de la paraula fraternitat (de frater, “germà”) i s’utilitza en la descripció la paraula solidaritat, més genèrica. Una possible alternativa també podria ser germanor, paraula que englobar tant germà com germana i que, justament, apareix al diccionari definint fraternitat:

  • “fraternitat”: 1 f. [LC] Germanor. 

Què vols saber de la vaga del 8-M i les mobilitzacions feministes?