Durant la República es va posar en marxa una arquitectura revolucionària per oferir pisos de qualitat a preu assequible. Sabrem com eren originalment els pisos de la Casa Bloc.