Un informe de la Fundació Pere Tarrés conclou que la classe social condiciona la salut dels infants. En l’estudi s’afirma que el nivell de renda afecta de manera determinant aspectes com la salut mental, la qualitat de la dieta, els índexs d’obesitat o la salut bucodental. Paral·lelament, els autors asseguren que, tot i que els resultats es van obtenir abans de la pandèmia, aquesta n’ha agreujat la situació.

Empitjorament de la salut arran de la covid-19

Aquests experts apunten que estan segurs que la pandèmia ha empitjorat la salut dels infants amb menys recursos. Això s’explicaria, en part pel confinament, i en part perquè la situació social i econòmica de les classes socials més baixes és pitjor des que va començar la crisi sanitària.

Pel que fa al confinament, els nens més desafavorits no tenen balcó ni terrassa i això genera sensacions d’aïllament i estrès en els infants, elements relacionats amb problemes de salut mental. També estan més exposats al fum del tabac i a la manca de llum natural.

Altres dades d’interès és que amb la situació de pandèmia, els infants de classes més desafavorides passen més hores davant les pantalles, fan menys exercici físic i tenen un consum insuficient de verdura i fruita, i, per tant, major risc de patir sobrepès i obesitat.  De fet, tots els nens i nenes han notat un empitjorament de la seva salut emocionalRosalina Alcalde, cap de Metodologia i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, té clar que l’estudi, tot i ser anterior a la pandèmia, deixa clara la tendència.

S’ha donat una perversa llei de Murphy: el que podia empitjorar, ha empitjorat. Han empitjorat les condicions socials com a conseqüència de la pandèmia i això és raonable que tindrà un efecte en la salut dels infants perquè la tesi principal és que les desigualtats van molt malament per a la salut, i que la infància és un col·lectiu especialment vulnerable.”

De fet, les dades destaquen que el 10,5 % dels infants de la classe més empobrida valoren negativament el seu estat de salut enfront un 3,9 % dels infants de la classe benestant. Els nens i nenes més empobrits, a més, tenen una major incidència d’al·lèrgies, asma, trastorns de conducta i trastorns mentals.

Trastorns mentals, sobrepès i pitjor alimentació

Una de les principals conclusions de l’informe és que els infants més empobrits tenen més problemes de conducta i més malalties mentals. Les classes més empobrides, a més, tenen més possibilitats de presentar problemes de sobrepès i obesitat perquè fan menys exercici, tenen una vida més sedentària i consumeixen més aliments calòrics. Si bé és cert que des del 2003 han augmentat els casos d’infants amb sobreprès i obesitat en tots els estrats socials, té molta més incidència a les classes més baixes. Així, els infants amb rendes més altes només registren un 5,41 % d’obesitat, enfront del 14,37 % a les classes socials amb menys ingressos.

L’alimentació també és un aspecte clau que determina la salut dels més petits. Els nens i nenes més afavorits consumeixen un 75 % més de fruita, enfront del 58 % dels infants de classe baixa. A més, el consum de begudes ensucrades es dispara entre els nens de famílies amb menys recursos econòmics.

Activitat física i pantalles

A Catalunya, el 64,9 % dels nens i nenes entre tres i 14 anys no practiquen cap activitat. Existeix certa desigualtat entre nenes (el 68,1 % no fan activitats) i nens (el 62 % no fan activitats). A més, entre els 10 i els 14 anys, la gran majoria dels nens i nenes (el 83,7 %) dediquen almenys una hora o més a estar davant d’una pantalla. Els infants de les classes més desafavorides, de nou, passen més temps davant de les pantalles.