El menjar escombraria i la televisió segueixen sent els enemics principals de l'excés de pes i l'obesitat. Tot i que Barcelona se situa per sota de la mitjana catalana i espanyola a la ciutat un de cada tres infants de vuit i nou anys té excés de pes i d'aquests, meitat són obesos. CARLES ARIZA, coordinador del Programa contra l'Obesitat de l'ASPB En general, els infants tenen una dieta més saludable a l'escola que a casa i fan més activitat física entre setmana. També s'ha detectat que l'obesitat infantil és més freqüent en entorns socials més desfavorits. L'Agència de Salut Pública ha impulsat un nou programa de prevenció de la obesitat infantil precisament per intentar, entre altres coses, capgirar aquesta tendència i que els grups de població amb un context socioeconòmic més desfavorit puguin tenir accés a activitats esportives i també a formació i informació sobre una dieta saludable.

L’agència ha pres mesures antropomètriques d’una tercera part dels escolars de vuit a nou anys de la ciutat per conèixer el percentatge de sobrepès i obesitat entre la població infantil de la ciutat. Segons aquest estudi, un 20,2% presenta nivells de sobrepès i un 15,8%, d’obesitat. Per tant, un 36% està per sobre dels nivells de pes recomanats.

Per sexes, els nens presenten uns nivells de sobrepès del 19,4%, mentre que hi ha un 20,9% de sobrepès en nenes. Quant a obesitat, apareix en el 18% dels alumnes, mentre que entre les noies, un 13%. En total, s’ha recollit informació de 2.894 nens i nenes.

Una de les tendències que ja s’apunten a partir dels registres obtinguts és que hi ha més obesitat en nivells socials més desafavorits: un 21% en els nens de nivell socio-econòmic baix, mentre que l’índex és del 13,2% en contextes socio-econòmics alts.

Per aquest motiu, l’Ajuntament durà a terme un programa sobre alimentació a 107 escoles de la ciutat, que treballarà amb 4.000 nens i nenes de 3r i 4t de primària i també amb les seves famílies.