A partir del mes d’octubre el Departament de Salut posarà en marxa un nou pla per abordar l’excés de pes en la població infantil. Darrere d’aquesta mesura hi ha la voluntat de promoure un entorn saludable a l’escola i l’espai de lleure i per això es volen abordar, entre d’altres, quatre àmbits: l’alimentació, l’activitat física, el sedentarisme i les hores de son. Per fer-ho possible es demanarà la implicació de professionals de la salut amb formació específica i  de les famílies.

Les mesures del pla

El pla abasta actuacions universals de seguiment i consell, però s’intensifica en famílies amb menys recursos. En primer lloc, preveu la formació en prevenció i atenció a l’excés de pes infantil per als equips de pediatria d’atenció primària, escoles i recursos comunitaris. En segon lloc, inclou la disposició d’una dietista-nutricionista de suport, tant individualment com grupalment.  En una primera fase s’aplicarà al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, que és l’àrea amb més prevalença d’obesitat infantil registrada, i a Osona, on s’està treballant en iniciatives per prevenir-la des de fa temps.

Les dades que reflecteixen el problema

L’excés de pes afecta el 35,6 % dels infants d’entre 6 i 12 anys, segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2017-2018. D’aquests nens, el 25 % tenen sobrepès, i el 10 %, obesitat. L’excés de pes afecta per igual nens i nenes, però l’obesitat és més freqüent en els nens (13,6 %) que en les nenes (7,2 %). El nivell socioeconòmic té molta incidència en aquesta problemàtica. Per exemple, l’obesitat infantil a la Mina és d’un 24 %, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi és del 2,6 % (dades eCAP 2016). El Departament de Salut va fer diverses guies per promoure l’activitat física i l’alimentació saludable. Es tracta de ‘Petits canvis per menjar millor’ i les guies de l’etapa de 0 a 3 anys i en l’etapa escolar, així com del programa PREME de revisions de les programacions de menús escolars.