Els infants que han crescut en famílies amb un nivell socioeconòmic més baix tenen un major risc d’emmalaltir. Es tracta d’una de les conclusions d’un informe sobre ‘Desigualtats socioeconòmiques en la salut de la infància’, publicat per l’Observatori de Desigualtats en Salut de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut. L’estudi ha analitzat tota la població infantil -menor de 15 anys- de Catalunya durant el període 2014-2017.

L’estudi també vol posar en relleu que “no només és el sistema sanitari el responsable de l’estat de salut dels infants”, sinó que totes les administracions hi tenen un paper rellevant: “Han de lluitar d’una manera transversal i posar el focus en la infantesa com el pilar de la nostra societat”, explica la Neus Carrilero, tècnica de l’Observatori de Desigualtats en Salut.

La renda familiar afecta 25 de 29 malalties

A l’estudi s’hi han analitzat 29 patologies. D’aquestes, en 25 es confirma que com més baix és el nivell de renda familiar, més probabilitat tenen els infants de patir-les. Per exemple, tuberculosi, obesitat, hipertensió essencial i hipòxia intrauterina, traumatisme i asfíxia en néixer.

En canvi, amb les al·lèrgies alimentàries passa el contrari: són una patologia més prevalent en infants de famílies amb un major nivell socioeconòmic.

Així mateix l’informe ha calculat que una millora en les condicions socioeconòmiques de la població infantil hauria pogut evitar més de 140.000 processos patològics entre 2014 i 2017. L’estudi també remarca que les polítiques estructurals centrades en el suport de l’entorn més pròxim de l’infant, principalment la família, i en els primers anys de vida són clau per reduir les desigualtats en la salut de la infància.

Diferències per sexe

Un total de 25 patologies són més prevalents en els nens que en les nenes. Els nens han representat un 78 % més dels casos de trastorn de l’espectre autista, un 63 % més en el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, un 36 % més en la meningitis i un 32 % més en l’asma.

Per la seva banda, les patologies amb més prevalença en les nenes són els trastorns de l’estat d’ànim, un 15 % més de casos respecte als nens, la dermatitis amb un 10 % més de casos i la tuberculosi amb un 8 % més.

Les patologies més prevalents

D’altra banda, sense tenir en compte la renda familiar, les patologies més prevalents durant la infantesa són les lesions (34,5 % en nens i 29,2 % en nenes), la dermatitis (21,2 % en nens i 23,3 % en nenes) i la bronquitis aguda (18,3 % en nens i 15,2 % en nenes).