Aquest dimarts ha començat la selectivitat 2021 a Catalunya per a un total de 39.775 estudiants, una xifra lleugerament inferior a la de l’edició de l’any passat, quan se’n van comptabilitzar 39.914. La convocatòria ordinària de les PAU 2021, les proves d’accés a la universitat, tindrà lloc durant quatre dies, fins a l’11 de juny, en un total de 225 tribunals repartits en campus universitaris i centres de batxillerat de 62 municipis de Catalunya. La convocatòria extraordinària, en canvi, serà del 7 al 9 de setembre.

Les proves arrenquen marcades per la polèmica lingüística

Els exàmens han començat sense incidències, però marcats per la polèmica lingüística perquè el TSJC obliga a facilitar els enunciats de la selectivitat en català, castellà i aranès. La Generalitat ha assegurat que no s’alterarà el “desenvolupament habitual” de les proves d’accés a la universitat, que es podran fer en català, castellà i aranès. El govern català també acusa l’alt tribunal d’interferir en les proves.

La primera prova d’aquest dimarts és la de llengüa castellana i, per tant, tots els alumnes la fan en castellà. Abans de començar aquest examen, a la Universitat Pompeu Fabra els tribunals han preguntat a tots els estudiants en quina llengua volen el text de les preguntes de les proves. En aquest centre per ara cap alumne ha demanat fer les proves en castellà o en aranès, però Rosa Cererols, presidenta d’un dels tribunals, ha explicat que, si algú ho demana, els tenen preparats. “No és un problema per fer amb normalitat els exàmens”, ha dit Cererols.

En el conjunt del país, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Josep Ribas, ha explicat que “s’han extremat les mesures individuals i col·lectives per recordar als estudiants que tenen a la seva disposició còpies dels exàmens en les llengües cooficials de Catalunya” però ha puntualitzat que això és “com sempre s’ha fet”.

Aula examen selectivitat cartell llengues examens 2021

Es mantenen les mesures de la covid

Les proves d’enguany segueixen marcades per la covid-19 i aquesta situació ha obligat a continuar adoptant mesures acadèmiques i organitzatives per garantir la seguretat de les més de 45.000 persones implicades en el desenvolupament dels exàmens. Les PAU es fan en quatre dies i es manté la dispersió territorial dels tribunals. S’hi incorporen, com ja es va fer l’any passat, centres de secundària per evitar les aglomeracions. A més, és obligatori dur mascareta, mantenir una distància de seguretat de dos metres i intensificar la higiene de mans, a banda d’evitar presentar-se al centre en cas de tenir símptomes de coronavirus o estar en quarantena.

Tot i això, alguns alumnes han lamentat que l’afectació de la pandèmia durant el curs sí que ha afectat la seva preparació. “Ens han confinat tres o quatre cops, les classes en línia no eren el millor, no estàvem preparats i els ordinadors no han arribat fins les últimes setmanes“, ha explicat una de les estudiants en sortir de la primera prova.

Flexibilització en la tria de preguntes

En l’àmbit acadèmic, es mantindran les adaptacions adoptades en la convocatòria del 2020 pel que fa a flexibilitzar l’optativitat en la tria de les preguntes. Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària i serveix per apujar nota. En la general, els alumnes s’examinaran de quatre matèries comunes (Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Castellanes, Llengua Estrangera i Història) i una matèria a escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials. En la fase específica, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures.

Aquest dimarts la primera prova que han fet els alumnes ha estat la de Llengua i Literatura Castellanes i en general l’han trobat assequible. “L’examen es com els que havíem fet a l’escola i no he tingut dificultat”, comentava un dels estudiants. Tot i això, les figures retòriques han generat debat entre els alumnes.

Les notes de la selectivitat, el 25 de juny

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60 %, mentre que la fase general té un valor del 40 %, sempre que l’alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general. Les notes de la selectivitat se sabran el 25 de juny i la preinscripció universitària per al curs 2021-22 es podrà fer del 2 de juny a l’1 de juliol, ambdós inclosos.

Dades de matriculació

Del total d’alumnes matriculats, 31.821 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 4.130 són de matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la nota o que només examinen assignatures de la fase específica); i 3.824 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

Entre els de matrícula ordinària, la xifra d’alumnes que faran les PAU és quasi la mateixa de l’any passat: 31.821 estudiants aquesta convocatòria enfront els 31.811 del 2020. No obstant això, enguany han aprovat el batxillerat un 79,33 % dels matriculats a segon curs (46.193), en comparació del 83,30 % del 2020, en què la matrícula a segon de batxillerat va ser de 44.463 estudiants. Pel que fa a l’alumnat de matrícula lliure, només es constata un lleuger increment en el col·lectiu d’estudiants que repeteixen per millorar nota, que passen dels 363 de l’any 2020 als 410 en aquesta convocatòria. En la resta de perfils, el nombre d’inscrits és inferior al de l’any passat.