calcular nota tall 2020

Amb els exàmens de la selectivitat 2020 acabats, ara ja es poden consultar les notes de les PAU. Els resultats d’accés a la universitat s’han donat a conèixer a finals de juliol, però, un cop obtinguts els resultats com es calcula la nota d’admissió?

La nota d’admissió de cada alumne (que pot anar dels 5 als 14 punts) es calcula tenint en compte la nota mitjana de batxillerat o cicle formatiu i també les notes als exàmens de selectivitat, seguint aquesta fórmula:

  • 60 % de la nota mitjana de batxillerat o cicle formatiu
  • 40 % de la nota de la fase general de la selectivitat
  • cal afegir-hi els dos exàmens de la fase específica amb més bona qualificació un cop ponderats per 0,1-0,2 (segons el grau de vinculació amb els estudis a cursar).

Quines són les ponderacions dels exàmens?

Cada examen de la selectivitat de la fase específica pondera diferent (0,1-0,2) segons la vinculació de la matèria amb els estudis a cursar. D’aquesta manera, les matèries més vinculades amb el grau universitari pesen més en el global. Aquí pots consultar totes les ponderacions dels exàmens de la selectivitat per a cada grau.

Què és la nota de tall?

La nota de tall és la qualificació de l’últim estudiant que ha obtingut plaça en un grau universitari en un centre determinat. No és una nota fixa, ja que segons la demanda i les qualificacions dels estudiants pot variar cada any. Aquí, com a orientació, pots consultar les notes de tall del 2019.