calcular nota tall 2020

Un cop s’acabin els exàmens de la selectivitat 2021, es podran consultar les notes de les PAU. Ara bé, els resultats d’accés a la universitat, és a dir el que coneixem com les notes de tall, es faran públiques el 13 de juliol, després de conèixer les notes de la selectivitat el 25 de juny. Un cop obtinguts els resultats com es calcula la nota de tall per accedir a la universitat el curs 2021-22?

Les notes de tall, de fet, sorgeixen de la nota d’admissió dels estudiants. És a dir, l’última nota d’admissió de l’estudiant que aconsegueix la plaça a un centre en un grau concret és qui marca la nota de tall per aquells estudis.

La nota per entrar a la universitat

La nota d’admissió de cada alumne (que pot anar dels 5 als 14 punts) es calcula tenint en compte la nota mitjana de batxillerat o cicle formatiu i també les notes als exàmens de selectivitat, seguint aquesta fórmula:

  • 60 % de la nota mitjana de batxillerat o cicle formatiu
  • 40 % de la nota de la fase general de la selectivitat
  • cal afegir-hi els dos exàmens de la fase específica amb més bona qualificació un cop ponderats per 0,1-0,2 (segons el grau de vinculació amb els estudis a cursar).

Quines són les ponderacions dels exàmens?

Cada examen de la selectivitat de la fase específica pondera diferent (0,1-0,2) segons la vinculació de la matèria amb els estudis a cursar. D’aquesta manera, les matèries més vinculades amb el grau universitari pesen més en el global. Aquí pots consultar totes les ponderacions dels exàmens de la selectivitat per a cada grau.

Què és la nota de tall?

La nota de tall és la qualificació de l’últim estudiant que ha obtingut plaça en un grau universitari en un centre determinat. No és una nota fixa, ja que segons la demanda i les qualificacions dels estudiants pot variar cada any. Aquí, com a orientació, pots consultar les notes de tall del 2020.