horari selectivitat 2021

Les restriccions a Catalunya pel coronavirus tornen a marcar els exàmens de la Selectivitat 2021. Com l’any passat, les proves d’accés a la universitat (PAU), tornen a distribuir-se durant quatre dies, i no tres, com era habitual. Són el 8, 9, 10 i 11 de juny. A continuació pots consultar els horaris de les PAU 2021, amb els exàmens que corresponen a cada dia.

Calendari i horari dels exàmens PAU 2021

Dimarts 8 de juny

 • 8 – 9 h | Comprovació de dades dels alumnes
 • 9 – 10.30 h | Llengua i Literatura Castellanes
 • 12 – 13.30 h | Ciències de la Terra i del Medi Ambient | Fonaments de les Arts | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
 • 15 – 16.30 h | Anàlisi Musical | Història de l’Art | Física

Dimecres 9 de juny

 • 8 – 9 h | Comprovació de dades dels alumnes
 • 9 – 10.30 h | Llengua i literatura Catalanes
 • 12 – 13.30 h | Llengua Estrangera
 • 15 – 16.30 h | Electrotècnia | Economia de l’Empresa | Literatura Catalana

Dijous 10 de juny

 • 8 – 9 h | Comprovació de dades dels alumnes
 • 9 – 10.30 h | Història
 • 12 – 13.30 h | Dibuix Artístic | Llatí | Matemàtiques
 • 15 – 16.30 h | Dibuix Tècnic | Història de la Filosofia | Literatura castellana

Divendres 11 de juny

 • 8 – 9 h | Comprovació de dades dels alumnes
 • 9 – 10.30 h | Química | Disseny | Geografia
 • 12 – 13.30 h | Biologia | Cultura Audiovisual | Grec | Tecnologia Industrial

I si em coincideixen dos exàmens?

En cas que un alumne s’hagi d’examinar de dues matèries coincidents en horari, la Generalitat ha establert que les dues proves s’hauran de fer de manera continuada, sense sortir de l’aula.

D’altra banda, en cas dels alumnes que només s’examinen de la fase específica, cal presentar-se 30 minuts abans de la primera prova que hagin de fer, per tal de poder-ne comprovar les dades.

Alumnes amb trastorns d’aprenentatge

Els alumnes amb trastorns d’aprenentatge, com dislèxia o TDA-TDAH, tindran un tribunal exclusiu. Els exàmens es faran els mateixos dies, però disposaran de 30 minuts més per fer cada prova de la Selectivitat 2021. Així, els exàmens de primera hora s’allargaran de 9 a 11 h, la segona franja serà de 12 a 14 h i, a la tarda, de 15 a 17 h.

Més informació per a la selectivitat