pleonasmo oximoron selectivitat 2021

El pleonasme i l’oxímoron han tornat a dur el debat de les figures retòriques a la Selectivitat 2021 a través de l’examen de castellà, el primer d’aquesta convocatòria de les PAU, que s’allargarà fins divendres.

Una de les opcions a escollir de l’examen de Llengua i Literatura Castellanes, l’opció A, inclou Ramón María del Valle-Inclán, amb un fragment de ‘Luces de bohemia’. Precisament, la figura retòrica usada en una de les frases del text ha estat la qüestió que ha generat debat a les xarxes, sobre si es tractava de pleonasme, oxímoron, hipàl·lage o joc de paraules (“retruécano”). Segons les correccions de la selectivitat del 2021 penjades per la Generalitat, la resposta correcta era pleonasme.

Per què era pleonasme i no oxímoron?

D’entrada, descartem dues de les figures plantejades com a opció. Un “retruéncano” és un joc de paraules, com “Ha de menjar per viure i no viure per menjar”. Una hipàl·lage consisteix a desplaçar un adjectiu del seu lloc natural en una frase. Per tant, cap de les dues no encaixarien amb la figura retòrica que demana l’enunciat. El dubte, doncs, és si és un oxímoron o un pleonasme. 

Un pleonasme és, en deficinió de l’Optimot, l’ús de mots d’idèntic sentit en una mateixa oració, per tal de reforçar l’expressió. L’oxímoron, en canvi, és una variant de l’antítesi, que consisteix a posar de costat mots o unitats sintàctiques de sentit oposat. 

Tot i que, inicialment, podríem dir que és un oxímoron, perquè “encender” i “apagado” sembla que indiquin coses oposades, perquè sigui un oxímoron cal que les dues paraules s’anul·lin. Per exemple, fosca claredat: per definició, la claredat no pot ser fosca. En canvi, una cigarreta pot estar encesa o apagada i l’una no anul·la l’altra. Per tant, és un pleonasme perquè “apagado” és redundant: si demanem algú que encengui la cigarreta és perquè està apagada. 

Els mems sobre el pleonasme o l’oxímoron omplen la xarxa

Els estudiants que ja han fet l’examen de castellà de la selectivitat han inundat la xarxa amb bromes i mems sobre el pleonasme i l’oxímoron, la polèmica o debat de les figures retòriques que han aparegut en aquesta prova i que ha generat dubtes entre els alumnes.