“Com valores el teu benestar?”, “Et sents escoltat?”, “Hi ha baralles a la teva ecola?”. Aquestes són algunes de les 50 preguntes confidencials que fins al desembre estan responent 5.000 infants d’entre 8 i 12 anys de 58 escoles de Barcelona dins la segona Enquesta del benestar de la infància. Un qüestionari municipal impulsat per l’Ajuntament a través de l’Institut Infància i Adolescència pensat per descobrir què els preocupa i com valoren el seu entorn (companys, escola, família i ciutat). D’aquí a uns mesos, els resultats es retornaran als centres i, més endavant, els infants faran una presentació pública a l’Ajuntament de les peticions concretes que fan.

Radiografia social sobre el territori

Les 58 escoles escollides a l’atzar estan repartides pels 10 districtes de la ciutat perquè la mostra sigui social i territorialment representativa. Les respostes permetran fer una radiografia socioeconòmica de l’alumnat amb preguntes sobre els dispositius tecnològics que tenen a casa, si marxen de vacances o si tenen segona residència, per exemple. A l’estiu, l’Ajuntament publicarà un primer resultat del qüestionari.

L’enquesta té un conjunt específic de qüestions per recollir com han viscut els menors la pandèmia, quins efectes ha tingut el confinament i si els ha afectat en l’aprenentatge.

Fer propostes concretes a l’administració

Els treball de camp preguntant als infants es farà fins al desembre i, a partir d’aquí, es recolliran les respostes per analitzar-les. Cada escola rebrà un resum dels aspectes més destacats que han respost els seus alumnes (respectant l’anonimat de la resposta) que pot servir per obrir el debat a classe i fer propostes concretes de millora a l’escola. En el cas de l’Escola Dovella (el Camp de l’Arpa del Clot), els alumnes de sisè han mostrat preocupació per les xarxes socials i, per això, passat Nadal, treballaran com gestionar les TIC i fer-ne un bon ús.

El curs que ve es faran tallers participatius a les escoles on els infants podran fer propostes de millora del seu benestar dirigides a l’administració pública, l’escoles, les famílies i als mateixos infants.

La mostra arriba quatre anys després de la primera Enquesta de benestar subjectiu de la infància. En aquell cas, el 2017, el 69 % dels infants estaven molts satisfets amb la seva vida, tot i que un 27 % va afirmar que no estava a gust amb el seu cos. Un dels objectius de la mostra actual serà comparar els resultats d’ara amb els de fa quatre anys.

Reconèixer els infants com a ciutadans

El treball de camp es farà aquest primer trimestre del curs 2021-22. Hi participaran 4.000 infants de 5è i 6è (10-12 anys) i també un miler més d’infants de 3r i 4t (8-9 anys). L’enquesta s’emmarca en el programa municipal Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona, que vol que tinguin veu a la ciutat i reconèixer el seu paper com a ciutadans.

Com explica a betevé Laia Pineda, directora de l’Institut Infància i Adolescència, es tracta de mostrar que, “com a societat, escoltem activament els nens per veure com ens interpel·len i ens responen”. És una enquesta pensada com “un projecte de coneixement rigorós amb voluntat transformadora” i que inclogui propostes de millora que es traslladaran als centes i als responsables polítics.