És la primera vegada que l’enquesta va dirigida a nois d’entre 10 i 12 anys, i que se n’obtenen resultats de primera mà. Abans, el formulari es feia als pares. Els punts més crítics per als nois han estat el temps lliure del qual disposen i la llibertat que se’ls dona. En canvi, la satisfacció és molt gran quan se’ls pregunta sobre salut i les coses que tenen arribant al 85 % i al 83 % respectivament i en aquest ordre.

Crítics amb el cos que tenen

Una de les respostes que alerta l’Ajuntament és que hi ha un 27 % dels enquestats que no estan a gust amb el seu cos. Ho diu l’enquesta Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona, que ha encarregat el govern municipal. També hi ha un 29 % que se sent insegur mentre que la satisfacció és força gran, del 18 %, quan es parla sobre la família i les persones amb qui conviuen. Sobre com els escolten els adults també hi ha una part de crítica, que arriba al 38 %.

Tallers per interpretar resultats

Ara, amb els resultats a la mà, es tornarà a parlar amb els protagonistes de l’enquesta. Se’ls presentarà les dades, faran tallers per interpretar-les i es buscaran solucions per millorar-ne el grau de satisfacció.

L’enquesta s’ha respost de forma anònima per garantir sinceritat. L’objectiu d’aquest formulari és extreure informació de primera mà per fer polítiques socials que millorin la satisfacció d’aquest sector de la població. El formulari s’ha fet a 50 escoles de diferents complexitats de la ciutat.