calendari escolar 2021-22
Foto: Clarens Val

El calendari escolar 2021-22 de Catalunya estableix que la tornada a l’escola és aquest dilluns 13 de setembre per als alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, mentre que l’inici de les classes per als cicles formatius de grau superior serà el 20 de setembre.

Totes les dates del curs escolar 2021-22

Tornada a l’escola

Segons l’etapa educativa en què es trobi l’alumne, es reprendran les classes un dia diferent del mes de setembre.

 • 13 de setembre:
  • segon cicle de l’educació infantil
  • educació primària
  • ESO
  • batxillerat
  • cicles formatius de grau mitjà
  • curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà
  • curs de preparació per accedir als cicles formatius de grau superior
  • ensenyaments de règim especial
 • 20 de setembre:
  •  cicles formatius de grau superior
 • No més tard del 20 de setembre:
  • formació d’adults
 • No més tard del 27 de setembre:
  • escoles oficials d’idiomes

Vacances escolars 2021-2022

 • vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2021 al 7 de gener del 2022.
 • vacances de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril del 2022.
 • vacances d’estiu i final de curs 2021-22: a partir del 22 de juny

Exàmens extraordinaris a l’ESO

Els exàmens extraordinariss de l’educació secundària obligatòria es faran del 17 al 22 de juny del 2022. En canvi, les proves de primer curs de batxillerat i dels cicles formatius seran del 2 al 6 de setembre del 2022.

Dies festius del curs escolar 2021-22

Els dies festius del curs escolar 2021-22, per tant, els dies que són festa a l’escola, venen determinats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del calendari laboral del 2022. A més, s’hi sumen dos dies de festa local.

Si un d’aquests dos dies festius locals és no lectiu, les escoles podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins del curs vigent. Es poden establir fins a tres dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir, equitativament, entre els tres trimestres.